Kommentaren

Fisketur i Nordishavet

Fiske i Nordishavet er en morsom og spennende mulighet for amatører med gode nok båter, skriver Jahn Otto Johansen i denne kommentaren.

Publisert Sist oppdatert

Uansett hva man måtte mene om årsakene – de være seg menneskeskapte eller naturlige – så er det ingen som helst tvil om at isen i nord smelter raskere enn de fleste hadde trodd. Det er ikke lenge før Nordvestpassasjen blir et alternativ til Suezkanalen og veien om Sør-Afrika. For kineserne og japanerne er dette av enorm betydning, men vil også føre til økende olje- og gassvirksomhet etterhvert som prisen på olje stiger. Det blir et av verdens viktigste strategiske områder.

Men isfrie områder i nord reiser også interessante perspektiv for båtfolk, både for dem som kan tenke seg å seile østover helt til Beringstredet, men også for dem som vil nøye seg med en fisketur der nord. For issmeltingen vil føre til økte fiskemengder som er interessante både for kommersielle interesser og for fritidsfiskere som ikke er redd for en utfordring. Mange norske, tyske og hollandske seilbåter så vel som store motorbåter går jo allerede til Svalbard og de fisker gjerne underveis.

Men en ting er de områder som reguleres av kyststatene. Norge og Russland har jo lenge samarbeidet om Gråsonen og nå som den ikke lenger gjelder, er vi fortsatt opptatt av å beskytte disse områder mot overfiske. Dett samarbeidet har fortsatt på tross av nedkjølingen av de politiske forhold mellom våre to land. Befolkningen i nord har hele tiden vært skepsis til den nedfrysning som Norge har fulgt som følge av EU`s og NATO`s boikott av Russland. Beringshavssamarbeidet har sterk støtte i befolkningen i nord, og de glemmer ikke at det var Thorvald Stoltenberg som tok initiativet til dette. En byste av ham i Kirkenes minner oss om dette. Da er det noe spesielt at hans sønn Jens som er generalsekretær i NATO, kjører en hardere linje.

Men uansett det politiske spill så vil fiskemulighetene i Nordishavet øke betraktelig. Det er en morsom og spennende mulighet for amatører med gode nok båter, men det vil også føre til oppgang i det kommersielle fisket. Her er det et behov for samarbeid på tross av den nåværende øst-vest-konflikt. Jeg ser for meg stadig flere fritidsbåter som forsøker lykken i disse farvann. De risikerer ikke å bli kontrollert av nordmenn og russere, men har annen utfordring. Den økte fiskemengden har ført til at hval-bestanden i Nordishavet har økt. Særlig de store knøll-hvalene er en risiko. Å gå på en slik kjempehval når den reiser seg i full styrke fra havdypet, er ingen spøk. Kanskje det blir like nødvendig med hval-varsler som vær-varsler for fritidsfiskere i disse strøk.

Og ennå har ikke kineserne kommet for alvor der nord. De har hittil konsentrert seg om Sørishavet og Sørpolen der de nå oppretter sin sjuende observasjonsstasjon. Da kan det bli folksomt i Nordishavet.