FART: Myndighetene vil innføre generell fartsgrense for fritidsbåter

Foreslår generell fartsgrense på sjøen

Samferdselsdepartementet sender nå et forslag til forskrift om fartsgrenser på sjøen på høring, der de vil innføre en generell fartsgrense for fritidsbåter.

Publisert Sist oppdatert

– En generell fartsgrense for fritidsbåter kan gi bedre sikkerhet for båtførere og for andre som bruker sjøen. Samtidig tror jeg at regelverket vil bli enklere. Båtliv er populært i Norge, og det er stadig flere hurtiggående fritidsbåter og myke trafikanter, som padlere, på sjøen. Jeg tror at en generell fartsgrense kan bidra til en bedre og tryggere opplevelse for de som bruker sjøen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Forslaget innebærer tre ulike former for statlig fartsregulering på sjøen:

I dag er det lokale fartsgrenser.
  • En generell aktsomhetsbestemmelse og generelle bestemmelser om ferdsel ved badeplasser
  • En generell fartsgrense på 5 knop 100 meter fra land som vil gjelde for førere av fritidsbåter
  • Lokale fartsgrenser for nærmere bestemte geografiske områder

I tillegg kan kommunen blant annet fastsette lokale fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde, og justere den generelle fartsgrensen opp eller ned ut fra lokale behov. Vannscootere er fritidsbåter, og forslaget til endringene gjelder dermed også for vannscootere.

– Vi ønsker å gjøre det enklere å få oversikt over fartsgrenser til sjøs. Vi må samtidig ivareta de lokale behovene for regulering, for kysten er lang og variert, det må vi ta hensyn til, sier samferdselsministeren.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Samferdselsdepartementet og Kystverket har utredet behovet for fartsgrenser for fritidsbåter og næringsbåter, og har utarbeidet forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til departementet 14. august, og denne rapporten sendes nå på høring. Høringsfristen er 25. november 2020, heter det i en pressemelding fra departementet.

– Jeg håper på mange gode innspill i denne prosessen som vi kan ta med oss i den endelige beslutningen, sier Hareide.