UNDER MONTERING: Lovundbåten monteres i utstillingen.
UNDER MONTERING: Lovundbåten monteres i utstillingen.

Eneste bevarte middelalderbåt fra Nord-Norge

– Lovundbåten er den eneste norske middelalderbåten fra Nord-Norge som er bevart og utstilt, sier Ann Kristin Klausen til Båtmagasinet. Klausen har skrevet bok om funnet.

Publisert Sist oppdatert

I august 1976 ble noen trebiter gravd opp i strandkanten på øya Lovund på Helgelandskysten. Bitene var rester av en gammel, klinkbygd båt. Funnet vakte stort engasjement på øya, og en interessegruppe ble dannet for å få båten gravd fram og stilt ut, i samarbeid med de arkeologiske fagmiljøene. 

Båten ble imidlertid liggende på funnstedet helt fram til 2017. Prøver viste at den var bygget av eik fra Agder, trolig av treverk hugd på midten av 1400-tallet. 

Etter utgravningen ble originaldelene konservert, først i voksbad og deretter ved frysetørring. Et nytt museum rommer nå Lovundbåten, den eneste norske middelalderbåten fra Nord-Norge som er bevart og utstilt.

Ny bok

Ann Kristin Klausen har skrevet bok om Lovundbåten i fortid og nåtid. Båten settes i sammenheng med vår kystkultur, med tema som bosetting, handel, sentrum og periferi samt kulturminnevern. Fartøy har hatt svært stor betydning for landsdelen, men det er gjort påfallende få funn. Forfatteren har intervjuet mange av dem som har fulgt båten fra funnet og fram gjennom utgravningen. Men mange spørsmål står ubesvart: Hvem brukte båten, hvorfor sank den – og hvorfor på Lovund?

– Vi vet lite, selv om vi har funnet ut mye

– Jeg synes det mest spennende er at båten er så gåtefull, sier Klausen. Vi vet egentlig veldig lite om båten, og det er mange spørsmål som man kan bryne fantasien på, og som vi kanskje aldri får noen svar på. Men kanskje finner arkeologene som forsker på den mer? Slik er den heller aldri statisk, selv om den nå er stilt ut. Fortellingen om båten vil sikkert endre seg ettersom tida går. Samtidig er funnet og det arkeologiske arbeidet svært interessant fordi arkeologene egentlig allerede har funnet ut mye. Det er fascinerende hvor mye informasjon de har fått ut av det som er funnet. Måten den forskningsbaserte, arkeologiske utgravninga har kommet i stand på er også spesiell. Det hele er initiert av lokale krefter i samarbeid med fagmiljøene og finansiert lokalt av privatpersoner og- næringsliv. En slik finansieringsmåte innenfor kunst og kultur skjer fra tid til annen, men ikke ofte, og i arkeologisk sammenheng er det uvanlig. I tillegg foregår alt på Lovund, ei øy med rundt 500 innbyggere ytterst på Helgelandskysten. Det er svært spennende sett i et distriktsperspektiv.

Ble spurt

– Det var Bjørnar Olaisen i Interessegruppa som kontaktet meg og foreslo et bokprosjekt i forbindelse med båtmuseet, forteller Klausen. Helgeland Museum, hvor jeg jobber, skulle lage utstillinga, blant annet tekstene. Ofte har det vist seg hensiktsmessig å kombinere utstillingstekster med grundigere artikler eller bøker. I en slik dokumentasjonsprosess i forbindelse med utstilling blir det alltid mye tekst «til overs» I tillegg jobbet jeg en del med gjenstandsbiografier i museumsjobben og tenkte at det kunne bli et spennende prosjekt å se båten i det perspektivet, som et livsløp. Og det stemte.

Den eneste bevarte middelalderbåten fra Nord Norge

– Båten er den eneste bevarte middelalderbåten i Nord-Norge som vi kjenner til, og det eneste utstilte større fartøyet fra middelalderen i Norge, sier Klausen. Den nordnorske tørrfiskehandelen har hatt svært nye å si i norsk historie, og den er dårlig dokumentert materielt sett så langt tilbake i tida. Lovundbåten fyller sånn sett ut et tomrom tidsmessig før Jektefartsmuseet i Bodø.

– Hva kan grunnen være til at dette er den eneste middelalderbåten fra Nord-Norge som er funnet og befart? 

– Det kan ha flere årsaker. Dersom sentrene den gang lå langt ute ved kysten på grunn av tørrfiskhandelen, er dette steder som ikke alltid opplever utbyggingspress. Det kan ligge flere slike skatter bevart som vi ikke vet om i dag. Samtidig er det gjort funn som har blitt borte. Kanskje har vi vært for dårlige til å verdsette vår unike kulturarv, sier Klausen.

Lovundbåten har blitt en person

– Å få følge sluttfasen med konservering og utstilling av Lovundbåten har vært svært lærerikt og givende, sier Ann Kristin Klausen som har skrevet bok om Lovundbåten Det innebærer å bli kjent med, forstå og dokumentere selve båten, men også alle de som jobber for og med den. Båten har for meg nesten blitt som en person i seg selv. Nå er den voksen og klar for å møte fremtida og verden, på Lovund, sier forfatter Ann Kristin