Debattinnlegg

Heitmann Marin satser på elbåten Q30 fra Finland.

Norboat er på feil kurs

Fritidsbåtbransjen bør utnytte mulighetene i stedet for å klage, skriver Birgit Liodden og Henrik Torgersen.

Publisert Sist oppdatert
MENINGER: Henrik Torgersen mener at turoplevelsene må inn i seilsporten.

Debattinnlegg av styreleder Birgit Liodden og grunnlegger Henrik Torgersen i Norsk Elbåtforening. (Illustrasjonsfoto Båtliv)

Det grønne skiftet åpner store muligheter for den norske fritidsbåt bransjen.

Bransjeorganisasjonen Norboat har valg feil kurs når den benytter spalteplass i Dagens Næringsliv til å kritisere myndighetene for at utslippstallene fra fritidsbåtene er feil. I stedet burde de oppfordre myndighetene til å iverksette støttetiltak for snarest mulig å få i gang elektrifisering av fritidsbåtene. For det grønne skiftet kommer til fritidsbåtene også, helt sikkert. Selv om utslippstallene ikke skulle være helt nøyaktige er det åpenbart at landets 600.000 fritidsbåter med forbrenningsmotorer må elektrifiseres for at Norge skal kunne nå sine klimamål. Da er det bedre å være i forkant, og utnytte mulighetene, enn å stritte imot og bli et offer.

Norge har tatt en lederposisjon internasjonalt når det gjelder elbiler, annen klimavennlig landtransport og i maritim sektor.  På verdensbasis er det millioner av fritidsbåter som skal elektrifiseres de nærmeste årene. Med effektive støttetiltak kan Norge ta en lederposisjon også i dette segmentet, og på den måten åpne store muligheter for den norske fritidsbåt bransjen.

Støtte

Det er i dag to barrierer for elektrifisering av fritidsbåtene: Pris og rekkevidde.

Når det gjelder pris har Norsk Elbåtforening i flere omganger de siste to årene levert forslag til myndighetene om at det bygges videre på den norske elbil suksessen: Det må gjøres attraktivt for båtfolket å velge elektrisk. Dette kan enklest skje med effektive støttetiltak. Våre estimater tilsier at det er tilstrekkelig med en bevilgning på 10 millioner kroner for å komme i gang. Totalkostnaden for staten er estimert til 80 millioner kroner over en fem-års periode. Etter fem år forventer vi at de elektriske systemene vil være konkurransedyktig i pris med forbrenningsmotorer.

Når det gjelder rekkevidde er det hydrogen som er fremtiden også for fritidsbåtene. Båtfolket gir ikke fra seg den friheten det er å kunne kjøre motor i 20-30 timer på én tank. De er i samme situasjon som lastebiler og busser, det er behov for mer energi om bord enn det som praktisk kan lagres i batterier.

Det er en rivende utvikling her i landet når det gjelder hydrogenteknologi for landtransport, samt innen kommersielle maritim sektor. Denne utvikling må tilpasses fritidsbåtene. Også på dette området bør Norboat komme på banen og gjøre sin innflytelse gjeldende til glede for båtfolket.

Båtfolket

Det er ikke tvil om at det store flertallet blant båtfolket vil ønske elektrifisering av fritidsbåten velkommen. De er på sjøen for å oppleve naturen i fred og ro. I tillegg til mindre klimautslipp vil elektrifisering av fritidsbåtene føre til mindre støy, mindre lokal eksos, og lavere fart på sjøen og på den måten øke den gode båtopplevelsen. Dette gjelder spesielt for sjøens 300.000 «myke» trafikanter som ferdes i sine kajakker, kanoer eller seilbåter, og som for øvrig er den gruppen båtfolk som vokser hurtigst.

Dette er også et område som representerer nye muligheter, lokal verdiskaping og arbeidsplasser i et land som skal gjennom stor omstilling. Hvor verdikjeden rundt fritidsbåt gir nye eksportmuligheter for hele bredden av maritimt relatert industri langs norskekysten, hvilket aktører som bl.a. Evoy og Green Waves synliggjør.

Vil du delta i debatten? Skriv innlegg og send det til tips@batliv.no. Du kan også si din mening i kommentarfeltet under.