Nordisk Båtråd

SAMORDNING: Nordisk Båtråd møtes i Stockholm for å diskutere en felles strategi for høyere sjøsikkerhet i Norden.

Fem land skal diskutere sjøsikkerhet

Den 8. og 9. november arrangerer Nordisk Båtråd en felles sjøsikkerhetskonferanse i Stockholm. Blant deltakerne er myndigheter og organisasjoner som jobber med sjøsikkerhet relatert til fritidsbåtlivet fra fem land.

Nordisk Båtråd er en sammenslutning av de norske, svenske, finske og danske båtforbundene og organiserer totalt cirka 350 000 båtklubbmedlemmer. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Norsk Seilforbund er blant medlemmene.

– Sjøsikkerhet har vært et sentralt tema på våre møter. Vi ser at det vannbaserte friluftlivet utøves ganske likt, men også også at ulykkesårsakene er veldig like innenfor Norden, sier Inger Högström-Westerling, i Svenska Båtunionen og medlem i Nordisk Båtråd.

Konferansen vil behandle ulykker, årsakene til dem og hvordan man samordner arbeidet for enda høyere sjøsikkerhet i Norden. Da fristen gikk ut var 53 personer påmeldt fra 25 ulike myndigheter og organisasjoner fra fem land.

Konferansen starter i dag tirsdag 8. november klokken 1230.

I tillegg til de norske forbundene, består Nordisk Båtråd av Dansk Sejlunion, Dansk Tursejlere og Svenska Båtunionen.