Min horisont

ANSVARLIGHET: Sunn fornuft, sjømannskap og respekt for reglene gjelder også førere av vannscootere.

Vannscootere og fornuft

Tidlig i mai lå jeg i en bukt på en holme ytterst i telemarksskjærgården. Det var blikkstille og foran meg lå horisonten ubrutt. Også stillheten var tilnærmet fullkommen. Det eneste jeg hørte var et yrende fugleliv - og vannscootere. Hele kvelden herjet en flokk rundt og rundt i det samme området. Selv med min beste vilje, og mest liberale grunnholdning, kan jeg ikke si annet enn at det var irriterende.

Publisert Sist oppdatert

I sundet nedenfor huset der jeg bor, er fartsgrensen 8 knop. Nesten hver kveld når det er fint vær, leker opptil flere førere med vannscootere i høy fart på et lite område. Det er ikke bare irriterende. Det er et lovbrudd.

En sen julikveld på innsiden av Tromlingene ved Arendal, dundret det en stor vannscooter i høy fart gjennom det trange sundet i mørket. Det er ikke bare irriterende, men direkte farlig.

Et raskt nyhetssøk på google gir mange treff som handler om ulykker med vannscootere i sommer. Etter flere alvorlige hendelser i Sverige ble det nylig vedtatt at den svenske Transportstyrelsen skal utarbeide et forslag til obligatorisk opplæring og førerbevis for vannscootere i vårt naboland. Og her hjemme er det vedtatt å innføre krav om høyhastighetssertifikat for båter med toppfart over 50 knop. Bildet er entydig: Hastighet på sjøen vil bli strengere regulert i årene som kommer.

Sjøen er et sted der mange interesser møtes. For mange av oss er det også et rom preget av stor personlig frihet som tradisjonelt har vært gjenstand for få reguleringer. Og at lovens lange arm ikke rekker like langt på sjøen som på land, er noe alle vet. Det innebærer at den enkelte av oss må vise ansvarlighet og sunn fornuft dersom sjøen fortsatt skal være et sted vi kan søke tilflukt uten for mange reguleringer.

Jeg mener fortsatt at det ikke er grunn til å regulere bruken av vannscootere strengere enn andre fartøy, men når adferden til førerne blir så åpenbart uansvarlig som den jeg har sett utallige ganger i sommer, er det lett å gi sin tilslutning til kravet om obligatorisk opplæring og høyhastighetssertifikat. Sunn fornuft bør være et sentralt tema i pensum.