Leder Båtmagasinet 7

UTBYGGING: Sjøkabler skaper problemer i flere gode naturhavner langs kysten.

Vi må ta vare på havnene våre

Vi seiler ikke fordi det finnes et hav, men fordi det finnes en havn, heter det i et gammelt ordtak, men ikke alle har funnet en trygg havn i sommer.

Publisert Sist oppdatert

Vårt søstermagasin SEILmagasinet har avdekket at en rekke naturhavner er blitt bygget ut med sjøledninger til stadig flere og større hytter i havgapet. I overraskende mange tilfeller er utbyggingen ikke blitt skiltet, og enkelte ganger heller ikke tegnet inn i kartet. Resultatet er at ankere har satt seg fast, og i verste fall kilt seg slik at de må oppgis.

Privatisering av bukter og strender

Andre steder har hyttefolk på eget initiativ selv satt opp ankring-forbudt-skilt, selv om dette ifølge Havne- og farvannsloven skal godkjennes av Kystverket. Utbygging i skjærgården ødelegger naturhavner. Kystverket sier til SEILmagasinet at de ser en trend med privatisering av bukter og strender fordi sakene ofte blir vurdert enkeltvis av lokale myndigheter. I slike saker blir ikke båtfolket tatt med på høring, selv om gode naturhavner har vært kritisk infrastruktur for sjøfarende til alle tider, og er en viktig del av båtlivet den dag i dag.

«Kystverket sier at de ser en trend med privatisering av bukter og strender fordi sakene ofte blir vurdert enkeltvis av lokale myndigheter.»

Så skal det sies at den kjølige og vindfulle sommeren har gitt mindre utfart til naturidyllene i skjærgården i sommer. På Sørlandskysten meldes det også om færre båter i gjestehavnene denne sommeren enn de to foregående årene. Drivstoffprisene har lagt en demper på ferieturene for noen. Andre har lagt turen til Sverige etter to år med pandemistengte grenser.

Og fra svenskekysten har vi mottatt klager fra folk som ikke får plass i gjestehavner, samtidig som det finnes ledige plasser for folk som har forhåndsbooket på nett, men ikke benytter seg av plassen. Dette er en uting! Muligheten til å søke nødhavn er en viktig side ved sikkerheten på sjøen. På havet er det værgudene som råder. Ikke klokka. Også havnene må innrette seg etter dette.

Vi båtfolk må nok heve stemmen vår for å bli hørt i tiden som kommer. Vi trenger trygge havner!