Varsko fra forsikringsmegler

SKIKK OG BRUK: Thomas Røang i Söderberg & Partners etterlyser mer kunnskap om 'skikk og bruk' blant både nye og erfarne båteiere.
SKIKK OG BRUK: Thomas Røang i Söderberg & Partners etterlyser mer kunnskap om "skikk og bruk" blant både nye og erfarne båteiere.

Etterlyser «skikk og bruk» på sjøen

- Etter mange år som skipper på egen fritidsbåt opplever jeg dessverre en økende tendens til at båtførere tar mindre hensyn og er mindre oppmerksomme enn tidligere, sier Thomas Røang hos Söderberg & Partners i en pressemelding.

Publisert

– Statistikken viser at det de siste årene har blitt stadig flere og større båter på sjøen med både nye og erfarne kapteiner, ifølge pressemeldingen fra forsikringsmegleren, uten at det vises til konkrete tall.

Tettere båttrafikk skaper flere farligere situasjoner og setter strengere krav til sjøvett og skikk og bruk til sjøs.

- Etter mange år som skipper på egen fritidsbåt opplever jeg dessverre en økende tendens til at båtførere tar mindre hensyn og er mindre oppmerksomme på konsekvensene av egen kjøring enn tidligere, sier Thomas Røang hos Söderberg & Partners i dagens melding.

Ifølge  Söderberg & Partners har Redningsselskapet tidligere uttrykt samme bekymring basert på sine erfaringer med båttrafikken og redningsaksjonene til sjøs de siste årene.

Større risiko for skader

I pressemeldingen poengteres det at uoppmerksomhet skaper flere farlige situasjoner og dermed høyere risiko for skade og ubehagelige opplevelser for andre som ferdes i nærheten. Det er også økning i skader der fortøyde båter blir skadet når de slås i brygger eller mot land som følge av for store bølger fra forbipasserende båter.

- Det er grunnleggende for trivsel og sikkerhet på sjøen at alle viser hensyn til hverandre når vi kjører båt, og det er viktig at alle følger noen overordnede prinsipper for sjøvett og «skikk og bruk» til sjøs, avslutter Røang.

Noen viktige kjøreregler til sjøs

• Er du på kollisjonskurs med en annen båt, så vis tydelig i god tid at du endrer kurs og hold til høyre i leia. Husk at det er egne vikepliktsregler for seilbåter.

• Møter du en kryssende båt som du har vikeplikt for, så vis tydelig at du endrer kurs og kjør bak den. Kjører du en båt som lager bølger vil det dessuten bli en behageligere passering for den kryssende båten.

• Skal du passere eller møte en båt, så gjør det med god avstand og tenk på hvordan hekkbølger du lager.

 Lær deg eller frisk opp kunnskapen om de vanligste sjømerkene, er rådene fra Söderberg & Partners.