Min horisont

UKLARE GRENSER: De statlige fartsgrensene på sjøen er fastsatt, men de kommunale er mange steder fortsatt i det blå. (FOTO: ATLE KNUTSEN).

Feilslått forenkling - full forvirring

Min horisont i Båtmagasinet 1 2022: Den nåværende sjøfartsdirektørens ambisjoner om forenkling av fartsbestemmelsene på sjøen, har resultert i total forvirring for oss fritidsbåtbrukere etter at nye regler trådte i kraft fra 1. januar i år.

– En generell fartsgrense for fritidsbåter kan gi bedre sikkerhet for båtførere og for andre som bruker sjøen. Samtidig tror jeg at regelverket vil bli enklere, uttalte daværende samferdselsminister (nåværende sjøfartsdirektør) Knut Arild Hareide (KrF) til pressen i august 2020.

Den 29. januar 2020 sa seniorrådgiver Thor Messel i Kystverket til Dagsavisen:

Båtmagasinet nummer 1 er nå tilgjengelig

Denne artikkelen er fra Båtmagasinet nummer 1/2022. Du kan lese hele bladet på nett eller i app. Er du abonnent har du tilgang til bladet på nettbrett/smarttelefon.

Se bladet og arkivet til andre utgivelser her.

– Kystverket mener i utgangspunktet at en generell fartsgrense for fritidsfartøy kan være mest hensiktsmessig. (...) Det forutsetter imidlertid at fartsgrenser for fritidsfartøy gjøres lettere forståelige enn hva tilfellet er i dag, samt at det oppnås tilstrekkelig respekt for fartsgrensene, fortsetter han.

Det er en utfordring å etablere respekt for fartsgrenser som ikke finnes.

De kommunale fartsgrensene (som er de som gjelder for fritidsbåter), ble nemlig skrinlagt den 1. januar i år. Det er ifølge Kystverket ikke gitt noen frist for når kommunene skal ha innført (nye) lokale bestemmelser, utover at Kystverket har pålagt kommunene å rydde opp i skiltingen innen 1. juni i år før nye statlige og eventuelt kommunale skilter kommer på plass.

I skrivende stund er det derimot slik at det er umulig å vite med sikkerhet hva som er gjeldende fartsgrense for fritidsbåter i et farvann – selv ikke når man bruker Kystverkets digitale verktøy. Skal man være på den sikre siden, må skipperen slå opp i Lovdata.

Hvordan politiet skal håndheve reglene og straffe dem med bøter som «forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene», er like uklart som fartsgrensene.

Hvilke forbedringer følger i kjølvannet av skattepengene som det offentlige har brukt på å «rydde opp» i fartsgrensene på sjøen? Ingenting annet enn merarbeid, ifølge havnesjef Rune Hvass i Arendal Havn.

I henhold til «Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. §6» må alle seilaser planlegges og risikovurderes. Det glemte tydeligvis politikerne i sin iver da de seilte inn i dette farvannet mellom statlig og kommunalt ansvar.

Hva var det Erik Bye sa?

«Politikerne er til for folket. Når de slutter å høre hva folket mener, bør de finne seg noe annet å gjøre!»

Nå som han har fått seg annet å gjøre, bør den nye sjøfartsdirektøren ta til orde for å innføre standarden «NO WAKE ZONE» som i USA, i stedet for fartsgrenser. Den er begripelig for alle.

Atle Knutsen
Redaktør