Nr 5 2013

Praktisk: Korrosjon Aktiv beskyttelse

Etter fjorårets sesong konstaterte vi at anodene på vår reportasjebåt var kraftig tæret. For å motvirke korrosjon denne sesongen, har vi montert et aktivt beskyttelsessystem fra QL/Volvo Penta.

Publisert Sist oppdatert

 

 

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

Etter at Båtmagasinet byttet reportasjebåt i fjor, har vi også gått fra aksel til drevbåt for første gang på mange år. Båten brukes mye, bytter havneforhold svært ofte og ligger dessuten jevnlig med landstrøm. Krypstrøm fra landstrømsystemet eller båter som ligger i nærheten, er en konstant bekymring for alle båteiere. Og med et kostbart drev i vannet, vil vi gjerne gjøre det vi kan for å unngå korrosjonsskader på drev og motorpakke. Med nye anoder i motor og utvendig på drev, skal vi observere hvordan QL’s aktive korrosjonsbeskyttelse fungerer.

Anode og katode

Galvanisk korrosjon kan oppstå når det er kontakt mellom to metaller av ulik edelhet (der det edlere metallet fungerer som katode og det mindre edle som anode). I vann kan denne kontakten oppstå gjennom selve vannet. Derfor bruker man offer-anoder (gjerne av sink) som er designet for tæres opp og dermed redusere skadene på edlere metall (i for eksempel drevet), til et minimum. Dette er en passiv form for beskyttelse, og anodene kan fort få redusert effekt dersom de skifter miljø (fra salt- til brakkvann osv), eller kort og godt tæres opp.

Sender ut strøm

Siden QL’s aktive korrosjonsbeskyttelse tilpasser seg forholdene rundt båten, vil vi gjerne teste hvilken effekt systemet har på sinkforbruket i vår reportasjebåt.

Systemet består av en elektronisk kontrollenhet som monteres innvendig i båten. Under vann på akterspeilet monteres en sensor-anode og en aktiv anode. Sensoren registrerer de elektriske forholdene i vannet, og via kontrollenheten sender så den aktive anoden ut en strøm for å motvirke galvanisk korrosjon og dermed beskytte drevet. (For den som vil studere fenomenet nærmere, er ”elektrolyse” søkeordet). Systemet arbeider sammen med den passive beskyttelsen om bord (anodene). Selv med QL’s system om bord må du altså fortsatt sørge for ettersyn og vedlikehold av anodene.

Enkel montering

QL-systmet kan monteres av hvem som helst, og krever kun vanlig håndverktøy.

  1. KONTROLLENHET: Den elektroniske kontrollenheten monteres innvendig i båten, så høyt opp at den ikke kan komme i kontakt med vann. Den festes enkelt med to skruer. Pass på at du ikke borrer gjennom skroget. Sørg for at enhetens dioder er synlige for avlesing av status.
  2. AKTIV ANODE OG SENSOR montres så langt under vannlinjen som mulig. Det må være minst 76 mm avstand til deler eller komponenter av metall.
  3. GJENNOMFØRING: Ledningene fra sensor og aktiv anode legges deretter på utsiden av skroget (festes med strips) og føres gjennom skroget så høyt oppe som mulig. Rengjør rundt hullet med rødsprit og bruk rikelig med tettemasse.
  4. TILKOBLING: Koble ledningen fra sensoren (svart og merket ”R”) til koblingspunktet R på kontrollenheten, og den svart-brune anodeledningen (merket ”A”) til koblingspunktet A. Deretter kobler du strømtilførselen direkte til batteriet i henhold til monteringsanvisningen.

FAKTA: QL AKTIV KORROSJONSBESKYTTELSE

Strømforbruk:

Max 200 mA

Monteringstid:

2-4 timer

Pris:

2.863,-

Informasjon:

www.volvopenta.no