Nr 10 2014

Test: Malingfjerner

Smelter bunnstoffet. Vi har utfordret to bunnstoffjernere til duell: Duxola Malingfjerner og KMI Green Paint & Glue Remover. Vinneren praktisk talt smelter bunnstoffet!

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

Testobjektet denne gangen var en ca 30 år gammel jolle som sannsynligvis aldri har vært skrapt helt ned. Bunnen var ruglete etter utallige påføringer av bunnstoff i ulike farger. Vi tapet opp to felt og påførte begge bunnstoffjernerne. Resultatet var oppsiktsvekkende.

Duxola Malingfjerner

I feltet til høyre penslet vi på dette kremaktige stoffet i henhold til produktbeskrivelsen. Laget skal være minst 2 mm tykt og skal virke i ca 20 minutter. Deretter skal det fjernes med en skrape, grov svamp eller lignende. Dersom ikke alle malingslagene er løst opp, anbefales det å forlenge virkningstiden med ca 10 minutter. Etter at fargen er skrapt bort, anbefales man å tørke av de behandlede flatene med fille med rødsprit eller lignende. I følge innholdsdeklarasjonen består produktet av Benzylalkohol 30%.

KMI Green Paint & Glue Remover

Denne malingsfjerneren hører til produktgruppen som vi har omtalt på side 52. Produktet er blankt og påføres med pensel eller rulle. Man anbefales å vente i minst 45 minutter, avhengig av malingens tykkelse. Den oppløste fargen kan enten skrapes av, eller spyles bort med høytrykkspyler. Produktet er basert på rapsolje.

Konklusjon

Etter å latt produktene virke i den anbefalte tiden, testet vi virkningen med en malingsskrape. Duxola Malingfjerner løste opp det øverste laget relativt bra, men store deler av det gamle bunnstoffet forble hardt, selv om vi lot stoffet virke utover anbefalt minstetid i over en time. At Paint & Glue Remover virket kunne vi konstatere med øynene, siden middelet penetrerte flere lag med bunnstoff og gjorde det flytende. Vi kunne skrape bort bunnstoffet uten større anstrengelse, og kom helt ned på plasten allerede ved første forsøket. Produsenten hevder at produktet er miljøvennlig, og i så fall tar vi av oss hatten: Dette er overbevisende saker. Løp og kjøp!

FAKTA

 

Produkt

Paint & Glue Remover

Duxola Malingfjerner

Innhold

500 ml

750 ml

Pris

Ca 315,-

Kr 159,-

Informasjon

www.kmigreenproducts.co

www.krefting.no