Nr 12 2012

Leserbrev: Lederartikler med politisk vinkling?

Jeg har vært abonnent på "Båtmagasinet" siden det startet opp, og leser med interesse redaktørens lederartikler. Ofte tas det opp temaer som er viktige for oss båteiere. Dette gjelder særlig forhold som har med sikkerhet på sjøen å gjøre, f. eks. den aldri sviktende støtten til Redningsselskapet, bruk av VHF, sjømerking og generelt båtvett.

Publisert Sist oppdatert

Lederartikler med politisk vinkling?

   Men i det siste har jeg begynt å reagere på den politiske vinklingen lederartiklene har fått. Det er selvsagt viktig at media tar opp kritikkverdige forhold som gjelder ferdsel på sjøen, men nå opplever jeg at "Båtmagasinet" har gjort seg til talerør for en politikk som innebærer "nedsettelse av skatter og avgifter" og nærmest bruker oss båteiere som alibi for dette. Flertallet av det norske folk har valgt den politikken som føres i dag, og hvis det er slik at leserne av "Båtmagasinet" gjenspeiler dette flertallet, er ikke lederartikkelen i nr 11 i år i tråd med sine lesere. På meg virker det som om "Båtmagasinet" mener at vi lesere tilhører et samfunnslag med liten forståelse for skatter og avgifter og ønsker å tekkes oss ved å gi sin støtte til en slik politikk. Dette kan være en grov undervurdering av leserne.

Denne snevre og populistiske tankegangen synes jeg også å finne igjen i at "Båtmagasinet" tar Fremskrittspartiet til inntekt for sitt syn på forbudet mot vannskutere. Vi hadde én i vårt hjemmefarvann før forbudet trådte i kraft, og hvis denne var representativ for hvordan disse opptrer på sjøen, er jeg sjeleglad så lenge forbudet varer. Den mest nærliggende begrunnelsen jeg kan se for å oppheve dette forbudet er at noen forhandlere skal kunne tjene seg rike på et produkt som retter seg mot individer som setter sin egen rett til ferdsel på sjøen fremfor alle andres.

Vennlig hilsen

Fast abonnent

(Fortsatt abonnent, men det begynner å røyne på…)
 

Hva er et kupp?

Enten du er i markedet for ny båt etter ikke, det er liksom obligatorisk med en titt innom bruktmarkedet på Finn.no. Det gjør godt for sjela å se at bruktbåt tilsvarende min holder seg godt i pris. Eller gjør den det? Nå for tiden har jo neste annenhver annonse ordet KUPP i tittelen. Kan jeg vite at jeg gjør et kupp når nesten alt jeg ser på visstnok skal være et kupp.

Jeg tror ikke så mye på disse kuppene. I bunn og grunn dreier det seg mer om priser tilpasset den nye markedssituasjonen. Og den situasjonen er jo ganske enkelt at båt ikke er den samme investeringen som det engang var. Du må regne med et prisfall på bruktbåt.

Oskar
Baltic-eier i Åsgårdstrand

 

Vind i seilene

Når skal norsk båtbransje få litt vind i seilene igjen? Plutselig er det langt mellom båtbyggerne, heldigvis er noen mer seiglivet enn andre, og det er langt mellom nyhetene. Det er lett å forstå at man må suge på labben i dårlige tider, men likevel er det paradoksalt nok nå det bør satses på nytenkning.

   Kanskje det foregår i det stille, men likevel våger jeg den påstanden at det er skummelt stille. En dag snur utviklingen, og da gjelder det å være på plass med produkter som er tilpasset den nye tiden.

Det hjelper ikke på en vanskelig situasjon når seriøse båtbyggere tviholder på gårsdagens teknologi og stadig støper i gamle former. Hvor mange ganger kan man pynte på bru´ra?

Ingen har bedre forutsetninger til å bygge båter enn tradisjonelle norske båtbyggere. Det gjelder bare å utnytte kunnskapen og kompetansen til fremtidsrettet innsats. Vi trenger norske båter i morgendagens marked.

   Men ingen regel uten unntak. Jeg sender en blomst til Marex som har satset mye på innovasjon de senere årene. Deres nye 32 Aft er det jeg mener med innovasjon og nytenkning.

 

Bernhard B.

Arendal

Brev til dommere

Frode Bjerkaker i Trondheim har tapt alle rettssaker om sin Laguna 900. Båtmagasinet har fulgt saken tett gjennom lang tid. Han har også forsøkt å få politiet til å interessere seg for en båt som er satt ulovlig i markedet, men alltid med henleggelse som resultat.

   Nå skriver han et åpent brev til de aktuelle dommerne i Agder lagmannsrett:                                                                                                                      

 

Dom i Agder Lagmannsrett 23.01.2012 ( 11-086022 ASD-ALAG )

   Jeg tillater meg å skrive brev som helt klart i første omgang er rettet til hoveddommer og hennes ene meddommer. Brevet er også sendt som kopi til den tredje dommeren som ansees å være på min side, da han klart og tydelig er uenig med de to andre.

   Kort og konsist vil jeg si følgende: Agder lagmannsrett ga meg ikke medhold i å heve et båtkjøp på tross av at statlige utnevnte kontrollorgan (DNV og IMCI) redegjorde for båtens elendige tilstand.

   Lagmannsretten støttet seg på motpartens forklaring på at båten måtte ha blitt skadet under transport og var ikke i så dårlig forfatning som kontrollorganene DNV og IMCI ga uttrykk for.

   Lagmannsretten klarer ikke meg bekjent (og absolutt ingen andre involverte i saken heller) å redegjøre for når båten skulle ha blitt skadet, hvor det skulle ha skjedd, og hvem som forårsaket den. Det er helt ubegripelig for meg og alle som har lest og prøvd å forstå begrunnelsen i dommen.

   Lagmannsretten har med sin uforstand tilsidesatt de tekniske kontrollorgans uttalelser både skriftlig og muntlig, dette er kontrollorgan som er offentlig utnevnt av Sjøfartsdirektoratet for å ivareta sikkerhet på sjøen.

 

Når da høyesterett ikke tillot en ny høring, så ble alle dører stengt for mitt vedkommende.

Så til poenget: Saken har hatt stor mediaoppmerksomhet i løpet av dette året på grunn av den urettferdigheten som alle oppfatter må ha skjedd i saken, og at dommen rett og slett er feil.

   TV 2 Nyhetene har hatt hovedoppslag om dette på nyhetene  https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/forbruker/droemmebaaten-ble-et-livsfarlig-mareritt-3706965.html.

   Landets største kommersielle båtblad har hatt hovedoppslag om denne saken i hele år og de følger saken fortsatt tett… Gå inn på, www.batmagasinet.no og søk opp Bjerkaker så kommer den ene artikkelen etter den andre opp.

   Da er mitt håp med dette, at noen av dere faktisk tar seg tid til å lese, samt prøve å forstå hvordan jeg og resten av båt Norge oppfatter en riv ruskende gal avgjørelse tatt av to dommere i Agder lagmannsrett.

   Når det nå foreligger dom på at båten ikke er dårlig bygget, men er skadet under transport, så skulle en tro at forsikringsselskapet tar affære og hjelper til, men den gang ei. En rettskraftig dom er ikke god nok, og begrunnelsen er: Lagdommere kan ikke overstyre tekniske kontrollorgan og mene Noe annet enn de gjør. Derav ingen forsikringsdekning.

   Undertegnende er altså dømt til å bruke en båt som er kondemnert av DNV og IMCI, båten kan ikke forsikres fordi den er vrak, den må repareres for over båtens salgsverdi (700.000 kroner). Den kan heller ikke selges fordi den er ulovlig innsatt i et marked, mangler godkjenningspapirer og har et skrog som på ingen måte tilfredsstiller krav den gangen den ble bygget og heller ikke i dag.

   Alt dette er dokumentasjon som retten valgte å se bort fra.

   Båten kommer nå til å bli lagt ut for salg på Finn.no, der jeg henviser til at Agder Lagmannsrett mener båten er skadet under transport, at den er ikke for dårlig bygget, at den er sjødyktig og kan brukes på tross av kontrollorganenes stikk motsatte uttalelser. Da er det også innlysende at lagmannsretten må stå til ansvar når båten havarerer i åpen sjø, med de fatale konsekvenser dette kan få for nye eiere.

Frode Bjerkaker

 

Powered by Labrador CMS