Nr 11. 2013

Leder: Nå må de innfri

I flere år har myndighetene gjort veldig lite for det som faktisk er en av de største fritidsaktivitetene i landet.

Publisert Sist oppdatert

 Det eneste som er nevnt i den nye regjeringserklæringen, er at de skal fjerne forbudet mot vannscootere. Det omstridte vannscooterforbudet gjelder i praksis fremdeles i Norge. Da EFTAs overvåkingsorgan ESA i fjor høst konkluderte med at det norske totalforbudet var i strid med EØS-avtalen, opphevet norske myndigheter forbudet og innførte i stedet krav om at vannscootere må brukes minimum 400 meter fra land. Det blir i praksis et forbud, for vannscootere er ikke godkjent for bruk så langt ute på havet. Vi tror den blåblå vannscooter-fredningen vil møte både jubel og protester i båtmiljøet.

Både Høyre (Peter Gitmark)og Frp (Kenneth Svendsen) har uttalt at de vil fjerne den særnorske hestekraftavgiften. Dette står det imidlertid ingenting om i regjeringserklæringen. HK-avgiften er særnorsk, og noe regjeringspartiene har sagt at de skal gjøre noe med. Da bør de også følge opp. De ville kanskje ikke være så detaljerte i regjeringserklæringen, men det burde likevel vært med. Vi regner uansett med at det kommer. Vi skal i hvert fall følge godt med på om de holder valgløftene sine. HK-avgiften ble innført som en midlertidig avgift for 30 år siden, for å få folk til å kjøpe mindre motorer av miljøhensyn. Det viser seg at folk begynte å bruke motorer som var for svake for båtene, og som i stedet gikk ut over sikkerheten. Likevel har altså avgiften blitt stående, og har ikke lenger noen miljøbegrunnelse. Det er noe de blå-blå bør fjerne umiddelbart. Det er bare en fiskal avgift og har ingen annen funksjon enn å skaffe penger til en allerede overoppfylt statskasse.

Men fjerning av HK-avgiften kun er ett av flere tiltak som båtfolk etterlyser. Det må også iverksettes bygging av flere småbåthavner, som det i dag er for lite av. Det er strandsonerestriksjonene som ofte er de største hindringene for å bygge havner for fritidsbåter. Men havnene kan jo ikke ligge utenfor 100-metersbeltet og langt oppe på land. De må ligge i strandsonen der det er vann.

Vi forventer at den nye regjeringen gir Sjøfartsdirektoratet midler til - og pålegg om- å kontrollere at CE-merkede båter som selges på det norske markedet faktisk tilfredsstiller kravene. Det har med folks sikkerhet å gjøre. Slik det praktiseres i dag er det et fullstendig anarki fordi veldig mange av fritidsbåtenes CE-merking er i dag basert på produsentenes selvsertifisering. Det fungerer ikke.

                En av de som har satt seg mest inn i hva fritidsbåt betyr for folkehelse og generell rekreasjon er Høyres Ingjerd Schou. Hun har hatt mange utspill til beste for båtfolket gjennom de siste åtte årene. Vi regner med at den erfarne politikeren blir lyttet til og har gjennomslagskraft i den nye regjeringen slik at fritidsbåtfolket får bedre vilkår og vi er spent på fortsettelsen. Husk at det begynner å nærme seg juletider, og vi har mange ønsker som regjeringen kan legg under juletreet i år.

                Også i år kårer Båtmagasinets lesere Årets Gjestehavn. Det er også i år gode og verdige kandidater. Vær med på å bestemme hvem som skal kunne heise Årets Gjestehavn-flagg neste sesong. Båtmagasinets lesere kåret Klokkergården på Rødøy til Årets Gjestehavn 2012, og vi fikk et ekstra godt innblikk i stedet og dets primus motor, Malin Arntsen og alle hennes gode medhjelpere på stedet i NRK-serien «Dei ustoppelege» her i begynnelsen av oktober. Nok en bekreftelse på at våre lesere har god teft.

Powered by Labrador CMS