Nr 11 2012

Leder: Budsjett uten båt

Båtfolket har ikke mye å rope hurra for i neste års statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Den rødgrønne regjeringen synes fortsatt ikke det er noen grunn til å satse på en av de største fritidsaktivitetene her i landet. Selv den såkalte midlertidige hestekraftavgiften som ble innført i 1978 (35 år siden) gjør man ikke noe med, men bare øker den i takt med prisstigningen. Den blir på over 198 kroner pr hestekraft neste år. Hva skiftende regjeringer fra den gang legger i begrepet ”midlertidig” er det vel ingen som kan svare på, men midlertidig er visst en veldig lang tid.

     Den såkalte avgiftsfrie dieselen, som langt fra er avgiftsfri, skal båtfolket fortsatt få nyte godt av – i hvert fall fram til 2015 når hele ordningen skal revurderes. Hvis ikke ny regjering finner på noe annet etter neste års valg. Vi håper det. Utsiktene for lavere bensinpriser til båtbruk kan man skyte en hvit pil etter. Båtfolket skal fortsatt betale veibruksavgift for bensinen selv om de ikke bruker landeveiene med båtene sine. Men det begrunner regjeringen med at ” Veibruksavgiften skal dekke eksterne kostnader og ivareta hensynet til statens inntekter.”  Så vet vi det. Hva eksterne kostnader er i forbindelse med båtbruk aner vi ikke, men at vi skal ivareta statens inntekter skjønner vi godt hva betyr.

     Redningsselskapet fikk ikke noe løft i årets budsjett heller. Det er tragisk at ikke regjeringen vet å verdsette redningsskøytenes innsats for å redde liv og helse langs kysten. Nå må fortsatt Redningsselskapet bruke unødvendig tid og ressurser på all slags krumspring for å finne penger til drift, vedlikehold og investeringer istedenfor å konsentrere seg om de livsviktige oppgavene de har. Kunne man ikke også her gitt en fullfinansiering av virksomheten? Gjerne kalle den for ”midlertidig” for vår del, for midlertidig er jo en veldig lang tid framover i myndighetenes terminologi i andre sammenhengere. 

     Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) snubler seg videre i vannscootersaken. EFTAs overvåkingsorgan ESA fastslår at det norske forbudet mot bruk av vannscootere er i strid med EØS-avtalen. Solhjell sier at de vil svare ESA innen fristen som er i begynnelsen av desember. ESA slår fast i sin vurdering at unntaksmulighetene i regelverket ikke er gode nok, og at reglene er lite konsekvente fordi vannscooterkjøring er forbudt i områder hvor kjøring med fritidsbåt er tillatt.

     Vi har fått den første dommen for vannscooterkjøring her i landet. Attpåtil kom dommen dagen før ESAs uttalelse. Dommen fra tingretten blir anket inn for lagmannsretten, og vi ser heller ikke bort fra at den kan gå helt til Høyesterett.

     Nestleder i Transportkomiteen på stortinget, Bård Hoksrud (Frp) mener endringene på vannscooterne de siste årene gjør at regelverket er avleggs. - Det finnes ingen åpenbare grunner til å forby vannscootere der båt er lov, sier han. Vi sier oss helt enig. En gammeldags femhesters totakts påhengsmotor bråker adskillig mer – for ikke å snakke om V8 innenbordsmotorer med strake eksosrør i fartsmaskiner av et helt annet kaliber og størrelse.

     Hvis vi trekker en parallell, vil det ifølge argumentasjonen fra myndighetene være like påkrevet å forby kjøring med motorgressklippere. Det forbudet tror vi ikke kommer, for det er vel de færreste av våre folkevalgte med noe hageareal av betydning som lengter etter å slå plenen med ljå i fremtiden, selv om også det vel vil falle inn under Miljøverndepartementet.

Hans Due