Nr 12 2012

En liten revolusjon fra Tønsberg

Engbo lanserer i disse dager et unikt system, som lar deg betjene såvel baug- og hekkthrustere som ankervinsjer og nokk-vinsjer fra samme panel.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: LARS KRISTIAN LARSEN

Engbos nye UC-thruster (ultra compact) har en sentral plass i det nye modulbaserte systemet. Nå kan både hekk- og baugthruster kjøres fra samme betjeningspanel som de ulike vinsjene man har om bord, og thrusterne kan kjøres trinnløst samtidig. De nye vannkjølte thrustermotorene har også fått auto hold-funksjon (her kalt "hold steady"), som vi fra før av kjenner fra Sleipners side-power. Det innebærer at du kan låse thrusterne med inntil 30 prosent pådrag inn mot brygga mens du fortøyer. Thruster-systemet betjenes av en multifunksjonell joystick som gjør at du kan styre baug- og hekkthruster individuelt, eller samtidig. Med denne funksjonen kan du også enkelt rotere båten ved å kjøre ulik retning på thrusterpropellene. Motoren til de nye thrusterne er også kraftig forbedret i forhold til Engbos første- og andre-generasjons thrustere. Propellen er nå drevet av en moderne børsteløs DC-motor montert inne i selve undervannshuset inne i tunellen. Dermed unngår man oljefylt vinkelgir, eller beltedriften som andre generasjon thrustere fra Engbo har. Til å styre dagens versjon er det utviklet helt ny elektronikkmodul som regner ut hvor mye kraft den nye børsteløse motoren skal yte. Motor og planetgir har også fått egen temperatursensor som gjør at motorens effekt vil bli tilpasset slik at ikke temperaturen skal bli for høy.

Enkel betjening

Det nye betjeningspanelet gir helt nye muligheter for å betjene alle båtens vinsjer og propeller fra samme sted. Rundt den treaksede joysticken finnes funksjonsvelgeren der du trykker på symbolet for den vinsjen eller den thrusteren du vil kjøre.

Systemet er modulbasert, slik at det er enkelt å utvide, dersom man for eksempel ettermonterer hekkthruster. En "hjerne", kalt Power Control Unit (PCU), styrer, og samkjører, operasjoner fra de ulike motorkontrollerne fra styringssignaler fra joystickene. Det er mulig å bygge systemet ut med inntil 20 enheter, slik at man kan sitte på land og for eks. stramme en fortøyning akter. Nye tilleggsmoduler for styring av lamper, pumper og alarmer er også under utvikling. Systemet kan også bli styrt av Engbo's eksisterende bryterpaneler, men da disse ikke har trinnløs utsignal vil man bare få softstart kjøring av motorene fra disse.

Rimeligere installasjon

Engbo har løst problemet med de store strømmene forbundet med bruk av sidepropeller og vinsjer på en ny måte. Kjøring av slike høystrømforbrukere vil typisk dra mellom 100-500 A fra batteriet. Dette vil normalt kreve minimum 70mm2, og ofte både 95 mm2 og 120mm2 tilførselskabler. Ved at den nye PCU enheten monteres ved batteriet og 12V-spenningen inn til denne enheten løftes opp til rett under 100 volt vil den samme effekten nå bare dra 10 - 50 A ut fra PCU'en. Dette medfører at kablelstrekk rundt i båten nå kan gjøres med lett monterbar og vesentlig billigere 16mm2 kabler. Denne reduserte strømmen medfører også vesentlig mindre effekttap i kablene. På disse to tilførselsledningene er det videre kombinert kommunikasjons signaler med Engbo's egen protokoll, slik at man slipper å dra egne styrestrømskabler. En annet smart løsning er at hovedsikringen er integrert i tilkoblingen til PCU enheten. Dette sparer både mekanisk og elektrisk installasjons tid og er en økt sikkerhet ved at det blir færre tilkoblingspunkter og kravet om sikring i systemet vil alltid bli oppfylt. Tilsvarende 2-tråds kombinert tilførsel og kommunikasjon er det også på nettet til joystickene og de andre modulene. Her har Engbo også valgt en løsning som ikke krever spesialkabler, -plugger eller verktøy.
Engbo har også konstruert et system med meget lavt strømforbruk i hvile. Et system bestående av flere joysticker og flere vinsjmotorer vil trekke mindre enn 10 mA i hvile.   
 

Egenutviklet APP

Mange betjeningspaneler er unødvendig ettersom Engbo også har utviklet en egen smarttelefon-app som fungerer på samme måte som betjeningspanelet. Appen sender signalene via wi-fi, og gir mulighet for å styre både thrustere og vinsjer fra telefonen i sanntid. Er du utenfor wifi-rekkevidde rutes signalene fra appen via datanettet og inn til hjernen i systemet. Panelet kan også styre andre funksjoner, som lysbrytere og motorromsvifter.

 

Dette nye konseptet er utviklet av Engbo's datterselskap Engbo Innovation AS med støtte fra Innovasjon Norge. Systemet og den nye thrusteren er patensøkt. Engbo var nominert til prisen DAME-award for sin nyvinning, men nådde overraskende nok ikke opp i konkurransen.

 

www.engbo.no