Nr 9. 2013

Test: Ekkolodd med farge

Skal du handle deg et ekkolodd i dag, er det vanskelig å komme utenom et såkalt multiinstrument. Om du bare skal lete etter fisk, er det billigste godt nok. Legger du på noen kroner, får du ekkolodd som finner det meste på bunnen og i tillegg kartplotterfunksjon.

Publisert Sist oppdatert

 

Tekst og foto: Lars H. Lindén

Norsk bearbeidelse: Hans Due

Et moderne ekkolodd viser ikke bare dybde og eventuell fisk under båten, men teknikken har utviklet  seg slik at man kan se både bøyekjettinger, vrak og mye annet som ligger på bunnen. Når vi testet fire forskjellige av de nyeste instrumentene i forskjellige prisklasser fant vi til og med et lastebilvrak på 5,3 meters dyp med det dyreste instrumentet.

            Denne sammenligningstesten omhandler fire ekkolodd i prisklasser fra 4.000 kroner og opp til 17.000 kroner. Loddene har vi plukket ut for å se hva man får for pengene. Velger man et svart-hvitt-lodd kan man komme unna med en tusenlapp om man vil, men et fargeekkolodd er et mye bedre og mer lettlest ekkolodd for de aller fleste fordi det blant annet har forskjellige farger for forskjellige bunntyper.

            De enkleste ekkoloddene bir deg bare tradisjonelle todimmensjonale bilder, men i de aller fleste tilfeller holder det lenge for de fleste båteiere og sportsfiskere. Da gjelder det først og fremst å finne dybder, vanntemperatur og bunnforhold. Selv de enkleste ekkolodd kan dele opp bildene i flere seksjoner og man kan velge forskjellige bakgrunnsfarger. Blå bakgrunn er det mest behagelige for øyet, men det kan hende at man heller velger hvitt dersom det er skarpt lys og man får dårlige kontraster i bildet.

Forskjellige frekvenser

De enkle ekkoloddene sender it sine signaler i en konisk form på forskjellige frekvenser, for eksempel 200 kHz og 50 kHz (kilohertz). Starter man på den laveste frekvensen får man en bredere søkeflate under båten. Så kan man skifte til høyere frekvens for å få mer detaljrikdom , men mindre søkeområde av bunnen. Dyrere ekkolodd benytter seg av flere forskjellige frekvenser og spesielle svingere (de som sender ut og tar imot ekkoloddsignalene i vannet) for blant annet å kunne gi et tredimensjonalt bilde av bunnen. I brosjyrene for disse apparatene finner men begreper som Downvision og Sidevision. Downvision gir fotolignende bilder av bunnen og her kan man skille ut forskjellige gjenstander som for eksempel steiner, sjøgress og vrak – steder der fisken ofte står. For en hummerfisker kan det for eksempel være viktig å finne egnede steinpartier på bunnen der man kan sette teinene.

Bunnscanning

Sidevision gir et sidebilde fra babord til styrbord. Systemet har tre svingere i en og samme enhet som skanner av bunnen fra side til side i en slags vifteform. Med Sidevision presenteres bildet i to forskjellige seksjoner (venstre og høyre), men med en hvit strek i midten. Denne streken markerer vannlinjen og egen båt befinner seg høyest oppe på denne streken. På hver side av denne streken ser man et vannområde og lengst ut er bunnområdet. Sidevision-teknikken kan være veldig nyttig for virksomheter som jobber med mudring, havnearbeide, dykking, eller sportsfiskere som leter etter helt spesielle bunnforhold.

Minst fem tommer

Man får hva man betaler for. Skal man bare lete etter fisk, klarer man seg godt med et fargeekkolodd til et par tusenlapper. Det finnes billigere instrumenter, men vi anbefaler at man ikke velger noe mindre enn et apparat med fem tommers skjerm slik at man har muligheter for å dele skjermbildet, for eksempel i et bunnbilde og et sanntidsbilde, eller et ekkoloddbilde og et kartbilde dersom man har kjøpt et kombiinstrument med innebygd GPS-antenne, noe vi sterkt vil anbefale å gjøre, spesielt på mindre båter med begrenset med plass til apparater på dashbordet.

Garmin Echo 550c

Echo-serien til Garmin kan man få i flere forskjellige varianter, fra rundt tusenlappen og opp til drøyt 3.500 kroner slik som det fargeloddet vi har testet. Dette er rene ekkolodd uten GPS eller kartprogram.

            Garmin Echo 550c har en femtommers skjerm med bra oppløsning og en kraftig svinger som klarer å lese av dybder ned til nærmere 600 meter. Svingeren er en såkalt Dual Beam-type med to strålevinkler på 60 og 120 grader for både dypt og grunt vann. Begge kan vises samtidig på et delt skjermbilde. Et fint instrument som er enkelt å betjene med store og tydelige knapper. Passer meget godt for den som bare vil finne fisk og trenger dybde, bunntype og vanntemperatur.

Raymarine Dragonfly

Dette er et helt nytt fargeekkolodd/kartplotter med innebygd GPS-mottager og forberedt for Navionics kart. Apparatet har en 5,7 tommers bildeskjerm som både gir tradisjonell visning av bunnforholdene og Downvision-bilder. Den har et vribart og tiltbart feste og med bare en eneste tilkobling bak på apparatet for strømtilførsel og til ekkoloddsvingeren. Holderen er av typen der man bare setter instrumentet inn på en side og klikker det fast på den andre. Det er således veldig enkelt å montere og ta med seg hjem. Holdbarheten på snap-låsen er vi usikre på. Den er av enkel plast.

            Manøvreringen i apparatet er veldig enkelt med et fåtall knapper og flott bildevisning. Like god som på spesialloddet Garmin Echo 550c. Raymarine Dragonfly er et smart alternativ i mindre båter som ikke har kartplotter.

Humminbird 598 cxi HD

Humminbird har antagelig det største ekkoloddutvalget i størrelser fra tre til 10 tommer. Bare i 500-serien med femtommers skjerm finnes det seks forskjellige modeller. Med modellen 598cxi får man et proffinstrument for forskjellige typer dybdevisninger og med innebygget GPS-antenne er det også en kartplotter. Foruten  tradisjonell 2D-dybdevisning kan loddet også vise 3D-bilder  fra svingeren med sidevisning. To smale stråler fra svingeren gir dette sidebildet, og to stråler på 20 grader og 60 grader gir den tradisjonelle visningen av fisk og havbunn. Humminbird 598cxi har et smart feste som er virbart og kan vinkles i alle retninger. Instrumentet løsnes fra holderen med en knapp og er enkelt å ta med hjem. Et proffinstrument med mange funksjoner til en hyggelig pris.

Lowrance HDS7 Touch

Dette er et nytt ekkolodd og det desidert dyreste i testen, men her får man mye mer enn bare et vanlig ekkolodd. Denne modellen kan kobles til nettverket om bord og all informasjon kan deles med andre enheter. På baksiden er det tilkoblinger for radar, VHF og flere andre ting. Modellen har både faste knapper og berøringsskjerm. Det er fire knapper for de viktigste funksjonene. I tillegg er det innebygget GPS-antenne og kortholder for sjøkart. Skjermen er på syv tommer, en såkalt widescreen-skjerm med en langsmal bildeflate som kan deles inn i flere seksjoner. Apparatet har dessuten den høyeste bildeoppløsningen på 800 X 480 piksler, noe som er en klar fordel i skarpt sollys. I ekkoloddmodulen kan man få opp alle tenkelige visninger av dybder og bunnforhold, både 2D og 3D-bilder. Med deres Structurescan-teknologi (=Sidescan) fant vi mange interessante objekter på bunnen, ikke minst vrak og søppel som ikke burde ligge på havbunnen.

 

Fakta – fargeekkolodd

 

Fabrikat

Garmin

Raymarine

Humminbird

Lowrance

Modell

Echo 550c

Dragonfly

598cxi HD

HDS7 Touch

Bildeskjerm i tommer

5,0

5,7

5,0

7,0

Oppløsning i piksler

640 x 480

640 x 480

640 x 640

800 x 480

Maks. dyp i meter

- 580

- 183

- 460

- 1500

Tradisjonelt 2D-bilde

Ja

Ja

Ja

Ja

Downvision  1)

Nei

Ja

Ja

Ja

Sidevision    2)

Nei

Nei

Ja

Ja

Spenning i volt

10-28

12

10-20

10-17

Berøringsskjerm

Nei

Nei

Nei

Ja

Kartplotter  3)

Nei

Ja

Ja

Ja

Innebygd GPS-antenne

Nei

Ja

Ja

Ja

NMEA 2000- tilkobling.

Nei

Nei

Nei

Ja

Temperaturvisning

Ja

Ja

Ja

Ja

Fartsmåling

Nei

Ja

Ja

Ja

Ca-pris med giver

3 675 kr

5 395 kr

11 990 kr

14 500 kr

 

Anmerkninger:

1) Downvision = Downscan eller Down Imagine. 

2) Sidevision = Sidescan eller StructureScan eller Side Imagine

3) Sjøkart trengs

 

Importører:

Garmin          www.garmin.no

Lowrance      www.pronav.no

Humminbird www. sleipner.no

Raymarine    www.raymarine.no

 

 

Anmerkning:

Våre bilder av ekkoloddets bildeskjermer er tatt ved forskjellige lysforhold, og gir således ikke noe sannferdig bilde på trykk.

 

 

Fakta om ekkolodd

  • En svinger sender ut et lydsignal mot bunnen som så kastes tilbake igjen. Tiden det tar fra signalet sendes ut til ekkoet fanges opp av svingeren registreres og sendes til apparatet som regner ut dybde og lager en bunnkurve.
  • Fisken registreres med hele kroppen sin og ikke bare svømmeblæren som noen tror, men svømmeblæren gir kraftigere ekko og sees tydeligere.
  • En myk bunn som for eksempel leirebunn eller sandbunn gir en tynn bunnlinje på bildeskjermen og en hard bunn som fjell gir en tykk linje.
  • Båten må bevege seg forover for at man skal få et detaljert bilde på skjermen. Hvis båten ligger stille, tegnes bunnen som en rett strek.
  • Temperatursjikt er viktige å oppdage. Ved vanntemperaturer over +8 grader starter planktonoppblomstringen. Den trekker til seg småfisk som igjen er jaktmål for større fisk.
  • Sendereffekten i Watt sier en del om ekkoloddets kapasitet. I brosjyrene kan det være forvirrende for man opererer ofte med to effekter, ”RMS” og ”peak to peak”. Det er den første som er viktig når man skal sammenligne forskjellige ekkolodd.
  • Bildeskjermen bør være minst fem tommer hvis skjermen skal deles opp i forskjellige bilder med annen type informasjon.

 

Bildetekster:

01: TRADISJONELL 2D-visning med vannoverflaten (i blått), vannmassen (i hvitt) og bunnformasjonen i forskjellige farger som angir type og hardhet. I denne visningen befinner båten seg til en hver tid til høyre i bildeskjermen. Alt til venstre er historie.

 

02: BUNNFORMEN i 3D-visning med Downvision-teknikk. Her ser man også vannoverflaten øverst og bunnformasjonen i perspektiv. Også her befinner båten seg helt til høyre i bildet.

 

03: MED SIDEVISION ser bunnformasjonen helt annerledes ut. En hvit strek i midten markerer vannlinjen. På hver siden av streken ser man styrbord og babord vannområde (= mørkt felt) og lengre ut ser man styrbord og babord bunnområde. Vår båt befinner seg lengst opp på den hvite streken. Med denne teknikken er det enklest å skille ut detaljene på havbunnen.

 

04: SANNTIDSBILDE ser slik ut og viser den nøyaktige dybden som her er 18,7 meter. Fargene til venstre markerer hva slags bunntype det er og til høyre (ved 6,2 meter) markeres en fisk. Dette bildet kan enten presenteres som en sirkel eller en søyle.

 

05 a+b: ET VRAK kan se slik ut. Delvis med et tradisjonelt bilde til venstre og et Sidevision-bilde til høyre. På sistnevnte ser man tydelig formen på objektet og hvordan det ligger på bunnen.