utgave nr 6 201

Peilinger

Selv med moderne instrumenter om bord er det viktig at du kjenner til hvordan du kan peile kjente objekter for å beregne hvor båten din er i farvannet.

Publisert Sist oppdatert

Peilinger

 

Selv med moderne instrumenter om bord er det viktig at du kjenner til hvordan du kan peile kjente objekter for å beregne hvor båten din er i farvannet.

 

Rettvisende peiling

Rettvisende peiling til et objekt er vinkelen mellom den delen av "din meridian" som peker mot nordpolen og siktelinjen fra deg til objektet. Når du har funnet en rettvisende peiling fra deg og til et objekt, setter du den ut i kartet fra objektet og mot deg. Da har du "snudd" peilingen 180°, men det tenker du ikke på - du bare gjør det. Linjen du tegner i kartet kalles en "stedlinje" fordi du må befinne deg et eller annet sted på den linjen for å kunne peile objektet i akkurat den peilingen. Tar du to eller flere peilinger av objekter i farvannet, finner du din observerte plass i skjæringspunktet mellom stedlinjene.

Relativ peiling

Mange båter har ikke mulighet til å bruke et kompass til å ta peilinger med. Da kan vi peile ved å måle vinkelen mellom båtens kurs/bauglinje og siktelinjen mot objektet. Dette kalles en "relativ peiling" og måles fra baugen som 000°, med klokken sirkelen rundt til 360°. Instrumentet vi bruker er en peileskive.

Men for å kunne sette peilingen ut i kartet, må vi gjøre den om til en rettvisende peiling. Dette gjør vi ved å legge den rettvisende kursen vi styrte i peilingsøyeblikket, til den relative peilingen - da har vi rettvisende peiling. Skulle denne summen bli større enn 360°, er ikke det noe problem - vi bare trekker fra 360°.

Vi kan også bruke radar til å ta relative peilinger. Fremgangsmåten ellers blir den samme som med peileskive.

Baugpeiling

Mindre fritidsbåter kan også peile med baugen, såkalt heiming. Det foregår slik at man reduserer farten noe og styrer rett mot objektet samtidig som man leser av kursen på kompasset. Kursen du styrer og peilingen blir dermed det samme.

Peiling med håndpeilekompass

Selv større fritidsbåter har det faste kompasset plassert slik at det ikke er fri utsikt til horisonten. For disse fartøyene er det ofte upraktisk å peile over baugen fordi de jo må avbryte seilasen for å få tatt peilingene. Da kan et håndpeilekompass være greit å ha. Det finnes håndpeilekompass som er laget spesielt for båtbruk.

Posisjoner ved peilinger

Krysspeiling kalles det når vi tar to eller flere peilinger samtidig eller nesten samtidig. Observert plass er der hvor stedlinjene krysser hverandre. Skjæringen mellom stedlinjene bør være så god som mulig, helst ikke under 30° på grunn av nøyaktigheten.