Noen av regjeringens representanter i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite. Fra v. Torill Eidsheim (H), Helge Orten (H), Kjell Ivar Larsen (FrP), Kari Raustein (FrP) og komitesekretær Espen Espeset (FrP).

Lydhøre politikere

Promille, flytevest, aldersgrense, båtregister, vrakpant. Politikerne spurte, organisasjonene svarte.

Publisert Sist oppdatert
Initiativtaker til båtpolitisk seminar i Stortinget er Kari Raustein (FrP). Hun er selv ivrig fritidsbåtbruker.

Temaene var mange da noen av regjeringens representanter i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite møtte organisasjonene til båtpolitiske samtaler. Representanter fra Kongelig Norsk Båtforbund - KNBF, Norges Seilforbund, Redningsselskapet, Norges Motorsportforbund avdeling Båtsport, bransjeorganisasjonen NORBOAT og Båtmagasinet på vegne av båtbladene, var invitert til Stortinget. Initiativtager var Fremskrittspartiets Kari Raustein etter at hun overvar båttinget til KNBF i fjor. Raustein er selv en ivrig fritidsbåtbruker.

Initiativtaker til båtpolitisk seminar i Stortinget, Kari Raustein (FrP). Hun er selv ivrig fritidsbåtbruker.

Ved siden av å få presentert de viktigste organisasjonene innen fritidsbåtsegmentet, fikk politikerne også høre organisasjonenens syn på en del båtpolitiske saker, og også ønskemål om hva politikerne bør se nærmere på. Flere målbandt at man ikke har nok faktagrunnlag å bygge på når man skal ta stilling til båtpolitiske spørsmål. Det gjelder både ulykkesårsaker fordi det ikke finnes noen egen havarikommisjon for fritidsbåter, det gjelder detaljerte årsakssammenhenger i drukningsulykker, det gjelder det totale antallet fritidsbåter her i landet fordi det ikke finnes noe komplett, offentlig register og i den sammenheng også manglende dokumentasjon i forhold til eventuelt vrakpant- og returordning for utrangerte båter. NORBOAT påpekte at Norge var i ferd med å melde seg ut av arbeidet med felles europeiske standarder innen båtbyggingen fordi Sjøfartsdirektoratet hevder at det ikke finnes midler til dette. Et meget viktig arbeide som Norge har vært i førersetet på tidligere da regelverket skulle utformes første gang og hvor man presset på for at Nordisk Båtstandard skulle være retningsgivende over hele Europa. Det er et regelverk som ble utarbeidet av bransjeorganisasjonen og Veritas i fellesskap.

Vestpåbudet

var det stort sett bare Redningsselskapet som fortsatt ville ha fordi holdningskampanjer har vist seg å være meget effektive, og det er en utstrakt bruk av vest i fritidsbåt allerede. Noen målbar en lavere promillegrense, mens andre mente at den står seg godt nok den som er og at det er regelverk nok å benytte til sjøs allerede dersom man bare håndhever det. Frihetsaspektet og det faktum at det er en av landets største fritids- og rekreasjonsaktiviteter ble sterkt betonet. Helseaspektet ved avkobling og sjøliv ble sterkt understreket av samtlige. KNBF målbar også det paradoksale at enkelte kommuner nå har begynt å ilegge båtforeningene eiendomsskatt  - til og med på flytebrygger. Ingen andre fritidsorganisasjoner blir utsatt for dette, og de inntektskåte kommunene må stoppes i sin iver etter å skattelegge frivillig arbeide og fritidsaktivitet. Også restriksjonene innenfor 100-metersbeltet er en hemsko for utviklingen av fritidsbåtlivet. Båtforeningene er helt avhengige av havneanlegg og opplagsplasser, og KNBF bønnfalt politikerne om å ta hensyn til dette når regelverk og politikk skal utformes.

Den sportslige del

av de fremmøtte, representert ved Norges Seilforbund og Norges Motorsportforbund avdeling Båtsport fortalte om diverse anslag mot trenings- og regattabaner fra enkelte kommuner. Ja, i Hordaland fantes det sågar et tilfelle der man ville stenge innseilingen til en havn som seilerne brukte for å kunne fylle ut havnebassenget for å lage tomt til industriformål. Havna inneholdt en aktiv forening samt fylkesidrettsanlegget for seilsport.

Alle var enige om at aldersgrensen for de såkalte konfirmantjollene var antikvariske og ikke gagnlige for sjøsikkerheten. Det er bedre at unge lærer seg å håndtere mindre båter selv om de går raskere enn 10 knop enn at de i voksen alder skal starte med en båt med mange hundre hestekrefter uten å ha hatt noen båtopplæring i ung alder. Aldersgrensen for de såkalte konfirmantjollene bør ikke være høyere enn 12 år.

Årets Båtforening

og Årets Gjestehavn er to godt innarbeidede og populære utmerkelser som Båtmagasinet står for. Kriteriene for utvelgelse ble forklart for politikerne, og det ble sterkt betonet at båtliv er rekreasjon, det er glede og kos, og det skal være hygge og vennlighet på sjøen. Derfor er slike priser viktig fordi da kan båtfolket selv fortelle hvordan de ønsker å bli tatt imot, og hvordan man ønsker at sin lokale båtforening skal drives. Som en ivrig båtbladleser sa det en gang: I det øyeblikk fortøyningene løsnes og tampene slippes, da sklir alt stress og hverdagsbekymringer av skulderen i takt med avstanden fra brygga. Dette er folkehelse på sitt beste!