Båtmagasinet Nr 7 2013

Leder: se i speilet

Se i speilet: Aktiv speilbruk er kjempeviktig når vi kjører bil. I båt er det de færreste som har speil.

Publisert Sist oppdatert

 Normalt kun spesialbåter for vannskikjøring der man er avhengig av å se om man fortsatt har noen på slep eller ikke. Men det er kanskje enda viktigere å holde et øye akterover når man er i båt enn med noe annet fremkomstmiddel selv om man ikke har speil. Man skal normalt ikke bry seg om innhentende båter, for de har uansett vikeplikt, men man bør hele tiden ha kontroll på det verste vi kan servere medseilende eller de som ligger for anker, nemlig hekkbølger.

     Vi skal jo aldri har hastverk når vi er på båttur. Da skal vi kose oss, slappe av og gjenvinne likevekten i livet. På landeveien bør vi stort sett holde oss i nærheten av fartsgrensen dersom det er forsvarlig. Der kan vi ligge og cruise bedagelig i både 60, 70, 80, 90 og 100 km/t alt etter veiens beskaffenhet og fartsgrensen på stedet. Men på sjøen er den magiske hastigheten i trange farvann, der andre fartøyer ferdes og legger seg til ikke mer enn 9 km/t, eller 5 knop – uavhengig av fartsgrensen på stedet. Kjører man fortere enn dette i disse farvannene har man passert bølleterskelen. Det er 11 år siden vi var med Kystverket, Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) i Trondheim og Moss Motorbåtforening da de utførte bølgeprosjektet sitt som konkluderte med at uansett hva slags båt du kjører, er 5 knop bølleterskelen, og de aller verste bølgene genereres i halvplanerområdet, det vil si mellom deplasementsfart og full plan. Det vil – bortsett fra rene halvplanerbåter – i praksis bety i fartsområdet mellom 5 og 15 knop. For halvplanerbåter blir det bare verre og verre jo fortere man kjører over 5 knop. Disse båtene kommer jo aldri helt i plan.

     Grunnen til at vi skriver om akkurat dette nå er fordi det mange plasser langs kysten innføres nye fartsgrenser i disse dager. Stadig flere steder er det enten 5 knop nærmere land enn 100 meter og diverse andre lokale fartsgrenser fra 8 til 30 knop utenfor dette. Det behøver ikke å tilsi at man skal legge seg tett opp til fartsgrensene så snart man er utenfor 100-meters beltet. Veldig mange steder er det mest fornuftig å ligge i 5 knop fortsatt. Det har med hensynet til våre medmennesker å gjøre. Ingen liker å få kaffekoppen eller rødvinsglasset i fanget, eller ta overbalanse og bli kastet rundt i båten når man ligger til ankers og koser seg fordi en eller annen ubetenksom båtfører drar seg over bølleterskelen. Dessuten er etter vår oppfatning 30 knops fartsgrense bare tull. Det er i praksis omtrent det samme som fri fart, og ingen politibåt i verden klarer å punktmåle en båts hastighet med rimelig nøyaktighet i dette fartsområdet. Derfor er det opp til oss båtfolk å vise at vi er nettopp det. Hold kontroll på hekkbølgen din. Det gjør en ekte sjømann. God tur i sommer!