utgave nr 8 201

På vei til svartmarkedet

Organiserte bander herjer langs norskekysten. Fritidsbåter og utenbordsmotorer er ekstremt utsatt. I fjor betalte forsikringsselskapene ut 100 millioner kroner i erstatninger. Den triste statistikken ser ut til å bli enda tristere i år.

Publisert Sist oppdatert

 

TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN

Hverken politiet eller forsikringsselskapene legger skjul på at organiserte kriminelle bander fra Østeuropeiske land skaper uhygge langs den idylliske kyststripen. Fritidsbåter og spesielt utenbordsmotorer er lett omsettelig i svartmarkedet utenfor Norge. Kjeltringene går ikke av veien for å gyve løs på hekken med motorsaga for å få løs en kostbar motor.

 

Det er ikke veldig lenge siden båtene dominerte stjålet-statistikken, men i løpet av de tre siste årene har tyverier av utenbordsmotorer eksplodert. Litt av forklaringen er trolig at det kriminelle miljøet forstår at stadig flere båter utstyres med sporings- og gjenfinningssystemer, men dette har vært nesten helt fraværende på selve utenbordsmotoren, selv om det nå kommer for fullt.

Norge et eldorado for bandene

  

Men statistikken viser at alarmsystemer nødvendigvis ikke er til hinder for tyverier, selv om det vel er mer fristende å ta nabobåten uten alarm. Skulle båt og motor tilfeldigvis stå på en henger, ja så er det bare en bonus, for da er det som regel bare å trille av gårde med hele pakken. Og stadig flere båteiere er nødt til å parkere båt og motor på henger. Det er som kjent ikke den enkleste sak å oppdrive gode båtplasser i dette landet. Med den velstanden som har preget landet de siste årene, finanskrise eller ikke, flyttes verdigrensen og antall hestekrefter stadig oppover. Norge er med andre ord et eldorado for organiserte kriminelle.

  

Ikke alle av samme forsikringsselskapene som må foreta store utbetalinger, krever likevel at båter og utstyr skal ha påmontert alarmanlegg. Etter det Båtmagasinet erfarer vokter forsikringsselskapene fortsatt hverandre i dette spørsmålet. Ingen tør å være først ute med krav til godkjente alarmsystemer, i frykt for kundeflukt. Noen selskap, blant annet Gjensidige forsikring, krever FG-godkjent alarm på båter med en verdi over 250.000 kroner, om de har hjemmehavn på Sør- eller Østlandet.

  

 

De fleste gir betydelige premiereduksjoner om godkjente alarmer, er på plass. Likevel oppfordrer selskapene sine kunder å ta til vettet og sikre verdiene på alle mulige måter:

-I dag leveres utenbordsmotorer med langt større ytelse enn før, og stadig større båter har utenbords- og ikke innenbordsmotorer. Motorene koster ofte like mye som båten, men er langt lettere både å stjele og omsette. Ved flere anledninger har vi funnet igjen båten uten motor, sier Jan Helge Grimseid i Atlantica Båtforsikring. Derfor er blant annet tracking av båtmotorer noe vi hilser med glede, altså alarmsystemer som gjør det mulig å følge båtens bevegelser og kartlegging av posisjon, sier han.

Velg forskringsgodkjent

Det finnes 10-12 forsikringsgodkjente løsninger i markedet. Antallet har øket de siste årene, i takt med teknologiutviklingen. De fleste systemene i dag baserer seg på GPS, satelittnavigasjon for sporing av posisjon og på GPRS for varsling, en trådløs datakommuniksjon via mobilnettet (SMS). For å få slike systemer godkjent, er det en forutsetning av varslingen skjer til vaktselskap og ikke til privatperson. De fleste alarmsystemene i markedet har både streke og svake sider. Den komplette løsningen er trolig ennå ikke utviklet, men flere aktører har lagt seg i selene for å gjøre tyveriraidet så vanskelig som mulig. Noen er gode på fysisk alarm ved innbrudd, andre har omfattende og gode gjenfinningsmuligheter med et GMS og GPS-basert opplegg. De fleste systemene settes ikke i sving før eieren selv oppdager at båten er forsvunnet fra båtplassen. De færreste av oss er i havnen hver dag. Båten kan med andre ord ha vært stjålet mange dager før tyveriet oppdages.

Umiddelbar varsling

Båtmagasinet har gjort en enkel test på et alarmsystem som skal møte de fleste av utfordringene, altså varsle om innbrudd i sanntid og videre sporing av båten via GSM, altså en kombinasjon av båtalarm og tracking. DEFAs nye løsning skal lanseres rett etter sommerferien.

  

I dette systemet varsler statuspanelet med en blinkende blå lysdiode at båten har alarm. Blålys bør kanskje få noen til å tenke seg om før brekket finner sted. Men ikke alltid. I det uvedkommende gikk ombord i båten på en ubevoktet båtplass oppfattet en mikrobølgesensor bevegelsene og utløste etter få sekunder en kraftig sirenelyd, lanternene tok til å blinke, samtidig som det ble sendt en sms via trackingenheten i båten til eierens mobiltelefon. Dermed var innbruddet registrert. Eieren eller vaktselskapet kan agere umiddelbart, for eksempel med å påkalle politiets oppmerksomhet.

Nå viser all verdens erfaring at det ikke er sikkert lovets lange arm har ressurser til en rask utrykning til båthavnen. Kanskje kjeltringene har arbeidsro tilstrekkelig lenge til at kjettinger kan kuttes, motoren kobles og hele feriedrømmen din forsvinner ut fjorden i 20 knop.

  

Systemet er GMS- og GPS-basert og trakeren har et eget SIM-kort. Slik får man oppgitt båtens posisjon. Varslingen kan sendes til en alarmsentral som sporer opp båten/motoren eller direkte til båteier. Båteieren kan følge båten via et nettbasert kartprogram på pc-en eller via GPS-koordinater på sms. Stadig flere leverandører tilbyr abonnement på en 24 times alarmtjeneste som kan iverksette operasjoner mot vaktselskap eller politi. Også dette systemet har det som en opsjon.

  

Selv om simkortet og

 

GPS-koordinatene gjør det mulig å følge båten, må søket i dette systemet utføres manuelt, fordi du ikke får kontinuerlig oppdatering om posisjon. I vårt tilfelle skjedde tyveriet i Sandvika og båten ble hensatt på Holmen Fjordhotell. Da båten endelig lå stille, ga systemet en 100 % nøyaktig posisjon.

  

 

Uansett løsning eller system, det er prisverdig at forsikringsbransjen oppfordrer oss til å sikre verdiene, men det er en gåte at det i dagens Norge ikke er et krav.

 

Gode råd mot båttyveri

:

Bruk båthavner som har etablert vakthold, og foreta selv hyppig tilsyn med båten

:Ta med deg verdisaker når båten forlates

:Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten

:Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag

:Båten er ofte ekstra tyveriutsatt når den står på henger.

:Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri

:Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk. Se etter FG-godkjente merkestasjoner

:Innstaller FG godkjent tyverialarm og trackingsystem.

: Motoren bør låses eller boltes fast i båten.

Innstaller sporingssystem

:Lås båten fast til brygga med syrefast hengelås klasse 3 med kjetting av tilsvarende kvalitet.

:Sørg for å ta bilder av båten