utgave nr 6 201

PRAKTISK: Vi installerer batterimonitor

Alle båter har en tankmåler for drivstoff. Nesten like viktig er ”tankmåler” for batterikapasitet: Monteringen er ganske enkel.

Publisert Sist oppdatert

 

 

Batteriets ”tankmåler”
PRAKTISK: Vi installerer batterimonitor 

Alle båter har en tankmåler for drivstoff. Nesten like viktig er ”tankmåler” for batterikapasitet: Monteringen er ganske enkel.

 

TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN

 

 

En kontoutskrift fra banken forteller deg om hvor mye du har på konto. Kanskje skulle vi også hatt en kontoutskrift fra batteribanken i båten. Så hadde vi unngått overtrekk.

  

Stort sett alle båter har en tankmåler for drivstoff. Vi hadde ikke likt å legge ut på tur uten å vite hvor mye drivstoff det er på tanken. Vi vil vite når det er på tide å fylle den opp, og hvor langt vi kommer med det vi har. I en moderne båt er det å ha nok strøm nesten like viktig som å ha nok drivstoff. Det har derfor forundret oss at det ikke er mer vanlig å ha en tankmåler for batteribanken, en batterimonitor. Med tanke på hvor mye instrumenter og elektronikk man putter i båten, er en slik monitor en liten utgift. For mellom 1500 og 3000 kroner kan du få full oversikt over hvor mye strøm du har til disposisjon. Monitoren gir deg saldo, akkurat som nettbanken.

 

Mange modeller

Dagens batterimonitorer er som en avansert utgave av wattmeteret. Bare at den gir oss mye mer informasjon. Typisk for en batterimonitor er at den viser spenning på batteri(er), hvor mye som brukes av strøm eller hvor mye som blir tilført med lading og hvor mange ampéretimer man har igjen i batteribanken. Noen av dem viser også hvor mange timer man har strøm igjen med aktuelt strømforbruk. De ulike modellene har litt forskjellig måte å gi deg informasjon på. Noen bruker rene tall, andre bruker i tillegg grafer. De enkleste modellene gir deg bare informasjon om én batteribank (forbruksbatterier), mens de mer avanserte modellene kan gi deg informasjon om flere batteribanker.

  

For de fleste vil det hovedsakelig være overvåking av forbruksbatteriene som er interessant, men det er også nyttig å få informasjon om startbatteri og eventuelt truster-batteri. Det er også en del forskjell i fysisk størrelse. Noen av modellene er ganske store, noe som gir god oversikt men krever en del plass. Andre modeller er mer kompakte og dermed lettere å plassere i båten.

 

Shunt

Felles for alle batterimonitorer er at de kommer med en shunt. Dette er et koblingsstykke som vanligvis settes innpå ledningen fra batteriets minus-pol, jordingsledningen. Det er via shunten batterimonitoren henter informasjon. Typisk kommer shuntene i størrelse 100, 200 eller 500 ampére (A). Kjøper du en monitor med 100 A shunt kan du altså ikke bruke mer enn maksimalt 100 A, noe som vanligvis er mer enn nok til en mellomstorbåt med normalt forbruk. Har du en større båt, med høyere strømforbruk, bør du velge en monitor med større shunt – for eksempel 500 A. For å illustrere hvor mye 100 A er kan vi si at ved et 12 volt anlegg så er det 1200 watt, mens 500 A er 6000 watt. Dette er det maksimale forbruket med disse shuntene. Husk å legge inn litt sikkerhetsmargin. Noen av modellene kan leveres med ulike størrelser på shunten. Når du skal skaffe deg en batterimonitor må du altså tenke gjennom hvor mye ditt maksimale strømforbruk er. Du må også ta stilling til hvor monitoren skal stå i båten. Den behøver ikke nødvendigvis være plassert på instrumentpanelet. En naturlig plassering kan være ved bryterpanel. For å finne riktig modell for deg kan du snakke med din båtutstyrsforhandler. Dessverre er det ikke så mange av dem som har særlig utvalg, og siden det foreløpig ikke har vært så stor etterspørsel er ikke alltid kunnskapene hos båtutstyrsforhandlerne like gode.

 

Mange muligheter

Det du trenger er selve monitoren, shunt og spesialkabler mellom shunt og monitor. Noen leverer alt som trengs i en pakke, men for noen av modellene må man kjøpe kabler utenom. Som ”prøvemodeller” valgte vi én batterimonitor fra BEP Marine og én fra NASA. Dette ikke til forkleinelse for andre merker. Modellen fra NASA er rimeligst, kr 1.490,- hos Seatronic. Pakken inneholder da alt som trengs. Batterimonitoren fra BEP er ganske kompakt, og er priset til kr 2.980,- hos Seatronic. Prisen inkluderer 450 A shunt og 10 meter kabel, som hos noen forhandlere selges separat (5 eller 10 meter). Interessant er at monitoren fra BEP også har en funksjon for lensepumpeovervåking. Det vil si at man kan hente informasjon om hvor mye og hvor ofte lensepumpen har gått. Noe som for enkelte kan være nyttig. BEP-modellen kan enten overvåke tre batteribanker, eller to batteribanker og lensepumpe. Dersom du har eget batteri til truster kan du overvåke både startbatteri, truster-batteri og forbruksbatteri. Noen har eget batteri til radiokommunikasjon og dette kan eventuelt kobles mot monitor i stedet for truster-batteri. BEP har også en modell (600 DCTLM) som både måler batterier og opp til fire tanker. Instrumentet kan kombineres med BEPs elektroniske tankfølere, som skal måle riktig tanknivå uansett formen på tanken. Dette innebærer at du i ett instrument kan få full oversikt over strømforbruk og over tanknivået på både på dieseltanker, ferskvann og septiktank.

 

Planlegg arbeidet

Installasjonen av batterimonitoren er ganske enkel. Men som ved alle nyinstallasjoner lønner det seg å planlegge arbeidet og ha det du trenger av materiell og verktøy for hånden. I artikkelen demonstrerer vi montering av BEP batterimonitoren. Fremgangsmåten vil være omtrent lik uansett modell og merke. Monteringsanvisningen som følger med BEP-instrumentet er grei nok, men ikke mer enn det. Den er på engelsk, men det er mulig å gå inn på importørens hjemmeside (Flak AS) og laste ned en delvis oversatt bruksanvisning. Det burde fulgt med en fullgod norsk oversettelse.

  

Det første du må gjøre er altså å bestemme hvor selve monitoren skal stå. BEP monitoren har et utvendig mål på 88 x 66,5 millimeter, 27 millimeter tykk. I motsetning til de fleste andre batterimonitorer felles ikke denne inn. Det kreves bare en spalte på baksiden for kabelgjennomføring. Det finnes også et monteringssett for å montere monitoren på baksiden av et tynt paneldeksel, slik at monitoren ”flusher” med panelet. Vi hadde plass på bryter- og instrumentpanelet og plasserte instrumentet der. Fra før har vi en gassdetektor fra BEP, og siden disse har nøyaktig samme mål og utforming plasserte vi dem samlet. Når man har valg plassering av monitoren trekker man spesialkabelen til batteriene. I tillegg til denne kabelen trenger du ledninger fra hvert av batterienes pluss-pol.

 

Enkel installasjon

Shunten skal plasseres så nært batteribanken som mulig, helst ikke mer enn cirka 20 centimeter fra minus-polen. Den skrues fast på et egnet sted. Siden shunten kan bli ganske varm bør den monteres på et sted med litt luft rundt. Shunten skal altså settes på ledningen fra minus-polen, jordingsledningen. Ledningene festes på shunten med kabelsko. Du kan kutte ledningen fra minus-polen og sette på kabelsko. I praksis har de fleste ikke utstyr for å presse på så pass store kabelsko. Vi valgte å kjøpe en ferdiglaget jordingsledning med ferdigpressete kabelsko på – i samme kvadrat som jordingskabelen fra batteriet. Den ble kjøpt hos Biltema for 65 kroner. Når du monterer shunten er det viktig at du slår av hovedbryteren. Men du må uansett være varsom når du jobber direkte på batteriene, og det er viktig at du ikke kortslutter batteriene. For eksempel ved at en fastnøkkel kommer borti pluss-polen når du jobber med jordingsledningen, eller ved at ledningen du har løsnet fra minus-polen kommer borti pluss-polen. Da kan du få deg en ubehagelig overraskelse, og det kan være direkte farlig. Bruk gjerne verktøy som er isolert. Noe som ikke kommer klart frem av monteringsanvisningene er at all belastning skal gå gjennom shunten, om ikke vil ikke instrumentet fange opp dette forbruket. Det er vanlig at dieselvarmeren får strøm direkte fra batteriet. Dette for at varmeren ellers kan bli skadet om den går når du slår av hovedbryteren. Er ledningen til varmeren festet direkte på minus-polen må du altså flytte den til ut-siden av shunten. Dette gjelder også om du har annet utstyr som går direkte fra batteriene.

  

Spesialkabelen festes så i henhold til monteringsanvisningen til to skruer på shunten. For å måle strømmen til batteriene må det trekkes ledninger fra pluss polene på batteriene som skal måles. Disse ledningene kan festes ved ut-siden av batterivenderen. Det holder med for eksempel 1,5 kvadrat ledninger. Hver av ledningene skal sikres med sikring på 1 A. Ledningene fra batterier og shunt festes så til et koblingsstykke som igjen settes inn på baksiden av monitoren. Selve koblingen er meget enkel. Monitoren har bakgrunnsbelysning en viss tid under betjening. Ønsker du bakgrunnsbelysning på hele tiden kobles en pluss-ledning til koblingsstykket. Ved gitte verdier for spenning og forbruk gir monitoren alarm ved at et varselsymbol kommer opp samtidig som displayet ”flasher”. Om du i tillegg ønsker en akustisk alarm kan det kobles til en buzzer via et eget uttak til. Denne kjøpes separat.

 

Programmering

Installasjonen er så ferdig, men monitoren er ennå ikke helt klar for bruk. Monitoren fra BEP har en relativ tung programmering. Fra fabrikken er den satt opp for en batteribank på 200 Ah. For at instrumentet skal vise rett settes det opp i henhold til størrelsen på din batteribank. Bruksanvisningen for programmerning er ikke veldig god, men det går greit om man begynner fra begynnelsen og tar det steg for steg. Blant annet setter man opp verdiene for varsling. For spenningen er fabrikkinnstillingen varsel for lav spenning på 11 volt og for høy spenning satt til 15 volt. Spenningen vises for hvert av batteriene (merket HOUSE BATT og START BATT). Dette er fornuftige verdier og vil fungere for de fleste. Du kan velge navn for eventuelt tredje batteri. Om du ikke har en tredje batteribank må alarmverdien for dette settes til 0 volt, eventuelt kan instrumentet kobles slik at det tredje batteriet viser det samme som forbruksbatteriet. Deretter settes kapasiteten for din batteribank. I vårt tilfelle 280 ampéretimer. Siden batteriene ikke bør tappes ned til mer enn det halve valgte vi å sette alarmen for lav ampéretimer (LO AH) til 140 Ah. Det er også en del andre innstillinger som settes i henhold til bruksanvisningen. Stort sett er de fleste fabrikkinnstillinger greie. Det som først og fremst programmeres er altså batteribankens størrelse og varsel for lav ampéretime. Det er lett for å ”trykkes eg bort” ved andre innstillinger. I så fall reset instrumentet og begynn på nytt. Instrumentet skal nullstilles uten belastning på anlegget.

 

I bruk

Instrumentet er svært enkelt å bruke. Det er tre knapper, merket V, A og C. Når du slår på strømmen vises spenningen på forbruksbatteriet (House batt). Trykk V og du får opp spenningen på startbatteri, videre eventuelt tredje batteri eller lensepumpeinformasjon. Trykk A og du får frem forbruk eller ladning på forbruksbatterier. Er du koblet til landstrøm eller at motoren går får du frem hvor mye batteriene lades (Charge), for eksempel 5 A. Ved forbruk (Discharge) får du frem hvor mye som brukes i ampére. Dette vil naturlig nok variere alt etter strøforbruket ditt. Trykk på C og displayet viser hvor stor kapasitet det er igjen i batteribanken, målt i ampéretimer. Trykker du en gang til på C får du vite hvor stor gjenværende kapasitet det er i prosent. Batterimonitoren fra BEP gir deg ikke informasjon om gjenværende kapasitet i timer, noe de fleste andre modeller gjør. Du kan heller ikke velge å vise informasjonen i form av grafer. Likevel får du all den informasjon du trenger.

 

NASA batterimonitor

Vi satte også opp monitoren fra NASA. Denne kommer i to ulike utgaver, BM-1 og BM-1 Compackt. BM-1 er relativt stor 110 x 110 millimeter og felles inn i panel. Compackt er en nyere modell. Den er 124 x 62 millimeter og ikke mer enn 23 millimeter tykk. Den kommer i hvit utførelse. Utover utforming og farge gir de samme informasjon, har samme egenskaper og har lik montering. Prisen hos Seatronic er kr 1.490,- for begge modellene. Ulempen med disse batterimonitorene er at de bare kommer med shunt på 100 A. Noe som er mer enn nok til mindre og mellomstore båter uten altfor høyt strømforbruk. Maksimal størrelse på batteribanken er 650 Ah. Egentlig er det synd at den ikke kan leveres med større shunt, for det er imponerende hva du får for pengene. Riktignok måler den bare forbruksbatteriene, men det er for de fleste det som er aktuelt. I pakken følger med alt du trenger for installasjon; instrument med deksel, kabler, shunt, koblingsklemmer, sikringsholder med sikring og dessuten kabel fra batteriets minus-pol til shunt. Bruksanvisningen er på engelsk, men atskillig bedre enn den som følger med BEP-monitoren.

 

Monteringen er svært enkel. Displayet er stort og oversiktlig. I tillegg til opplysningene man får fra BEP-monitoren får du opplysninger om gjenværende timer med det strømforbruket som er på. En grafisk søyle på ene siden av instrumentet viser hele tiden gjenværende strøm i prosent. Egen bryter hvor du kan velge om du vil ha bakgrunnsbelysning på eller av. Det er også en fordel at man i programmeringen kan legge inn temperatur ved batteriet som parameter, for det er av betydning for at instrumentet skal være mest mulig nøyaktig. Dette er rett og slett et instrument vi ble begeistret for, og til en svært gunstig pris.

 

Noen alternativer

Det kommer stadig nye batterimonitorer på markedet, og vi kan ikke omtale alle. I all hovedsak fungerer de likt, og gir omtrent samme informasjon. Monitorer som ikke er omtalt kan være like bra som dem vi omtaler i artikkelen.

  

Nederlandske Victron Energy har to aktuelle modeller for fritidsbåter, BMV 600 og BMV 602. De er like, bortsett fra at den ene måler én batteribank (forbruksbatteriet) mens den andre kan måle to batteribanker. Disse monitorene gir deg samme informasjon som for eksempel BEP. Installasjonen skal være uhyre enkel, og kablingen er med telefonkontakter – ”plug and play”. Instrumentene leveres komplett med 500 A shunt, 10 meter kabel og ellers alt som trengs for installasjon. De kan leveres med 1000 A eller 2000A shunt. Instrumentet felles inn og har en diameter på 63 millimeter. Det følger med kvadratisk ramme med mål 69x69 millimeter. For de spesielt interesserte er det mulig å kjøpe programvare og kabler som gjør at du kan koble monitoren mot datamaskin, for å få full oversikt og historikk. I følge importør skal det bare være nødvendig å stille inn størrelse på batteribank, utover det skal ytterligere programmering for de fleste være unødvendig. Prismessig er instrumentene en liten bombe. BMV 600 koster kr 1.700,- med moms. Tatt i betraktning at den leveres med stor shunt er dette trolig den monitoren som gir mest for pengene. Vil du måle to batterier må du ut med kr 2.225,-. Å koble monitorer mot datamaskin vil koste deg en drøy tusenlapp. Victron Energy har flere importører. Vi har snakket med Farco AS i Oslo, og de selger også direkte til kunden. Vi fikk meget god informasjon hos dem.

  

Om du ønsker å måle flere batteribanker er PMP1 fra Sterling Power Products et godt og prisgunstig alternativ. Den kan måle opp til fire batteribanker på inntil 9999 Ah. Den viser i tillegg til modellen fra BEP gjenstående utladningstid i timer. Har også innebygget akustisk alarm. Den kommer med 200 A shunt, men kan utstyres med inntil 4 shunter, som kommer i ulike størrelser. Et system som du kan bygge ut etter behov. Spesielt med denne modellen er at shunten(e) alternativt kan settes på ledningen fra pluss-polene. Panelet er elegant, men relativt stort – 170x90x40 millimeter. Dette instrumentet kan brukes både på 12 volt og 24 volt. PMP1 selges av Seatronic til en pris på kr 2.380,-. Noe som gir mye monitor for pengene.

  

Svenske Odelco har lenge vært ledende når det gjelder batterimonitorer. Modellen har vært utviklet gjennom årene, og dagens Batt-Meter³ er en komplett batterimonitor av høy kvalitet. Den overvåker både forbruksbatteri og startbatteri. Øverst i displayet er en grafisk fremstilling av hvor mye strøm som er igjen. Ellers oppgis informasjonen i tallverdier, også gjenværende strøm i timer. Det er nesten ingen begrensinger i hvilke muligheter man har med dette instrumentet. Selv om det er enkelt i bruk finnes et hav av avanserte funksjoner. Pluss er det også at det kan kobles til en temperatursensor, noe som er spesielt interessant for dem som bruker båten på vinteren. Den lagrer også en viss mengde data, og det er mulig å koble instrumentet mot datamaskin. Batterimonitoren fra Odelco har en utvendig diameter på 64 millimeter, innfellingsmål 52 millimeter. Dybde 80 millimeter. Seatronic tar kr 2.980,- for instrumentet, inkludert 500 A shunt.

  

  

Odelco har også utviklet et enkelt system som ikke krever installasjon – en snarvei til batteriovervåking. Det er rett og slett et instrument med ledninger i begge ender. Ledningene kobles over polene på batteriet mens instrumentet blir liggende på batteriet. Her kan man umiddelbart lese av hvor mye strøm det er igjen på batteriene. Monteringen tar bare noen minutter. Dette er et system som først og fremst er beregnet på mindre båter, for eksempel daycruisere. Det blir nesten som om man har drivstoffmåleren rett på tanken. ”Battery Bug” finnes i tre modeller. SBM serien er utviklet for startbatteri. DCM er for forbruksbatterier, den minste for 20-100 A og den største for 100-300 A. Pris for SBM er i svenske kroner 595,- mens DCM-serien koster henholdsvis kr 895,- og kr 1695,-.

 

Litt om batterimonitorer

Tidligere utgaver av batterimonitorer var ganske unøyaktige og omtrentlige. Dagens instrumenter er små datamaskiner og er meget nøyaktige. Dersom eksisterende voltmeter i båten viser andre verdier enn batterimonitoren, er det etter all sannsynlighet batterimonitoren som er riktig. Spesielt om du har et analogt instrument. Likevel er det enkelte faktorer som gjør at de nødvendigvis ikke viser helt riktig. Temperaturen kan som nevnt ha innvirkning. Det har også kvaliteten og ”livssyklusen” til batteriene, osv. Husk at batterier blir skadet av å bli for mye utladet. Som vi har skrevet i tidligere artikler bør de aldri tappes ned til under det halve. Med batterimonitor er det mye lettere å spare strøm, siden man til enhver tid kan se hvor stort forbruket er. Noe som er spesielt nyttig om man ligger i uthavner, uten tilgang på landstrøm. Videre kan man kontrollere at batteriene tar lading fra dynamo eller landstrøm. Man slipper ubehagelige overraskelser, som at batteribanken man trodde var oppladet likevel ikke er det. Instrumentet kan også være til nytte ved feilsøking. Lurer du for eksempel på om kjøleboksen trekker strøm, kan du lese det av instrumentet. Har du først montert batterimonitor forstår du ikke hvordan du greide deg uten. Vi gjør det i alle fall ikke.

 

På nett

Seatronic, Moss. Stort utvalg og god fagkunnskap på batterimonitorer: www.seatronic.no

BEP marine: www.bepmarine.com

Flak as, norsk importør av BEP-produkter: www.flak.no

NASA: www.nasamarine.com

Victron Energy: www.victronenergy.com

Farco as, importør og forhandler for monitorer fra Victron Energy: www.farco.no

Sterling Power Products: www.sterling-power.com

Odelco ab: www.odelco.se