Propeller som peker forover på et hekkaggregat. FWD heter den nye løsningen fra Volvo Penta.
Propeller som peker forover på et hekkaggregat. FWD heter den nye løsningen fra Volvo Penta.

Trekker forover

Det vakte oppsikt da Volvo Penta introduserte IPS-drevet sitt. Nå har de kommet med samme løsning for hekkaggregat også. FWD heter det.

Publisert Sist oppdatert

Forward facing Duoprop with counter-rotating propellers (FWD) eller forovervisende duoprop med kontraroterende propeller på godt norsk. Det måtte jo komme en variant for hekkaggregat også etter at Volvo Penta presenterte sitt IPS-drev som er montert under båten og gjennom skrogbunnen. Begge løsningene montert med propellene pekende forover. Det gjør at propellene skal operere i urørt vann som ikke er «tilsølt» av turbulent vann fra undervannshuset før det når propellvingene.
Volvo Penta opplyser at propellene er 67 centimeter lenger foran på båten enn ved tradisjonelle duopropdrev. Det skal gi bedre ytelse for all slags vannsportaktivitet og bedre planingsegenskaper, sier Volvo Penta. Dessuten er det ikke eksosutslipp gjennom propellbøssingen slik at man kan bruke propeller med enda større areal enn på tradisjonell duoprop.
Risikoen for at man får store skader på drevet dersom det skulle treffe en gjenstand i sjøen er større når propellene ikke er beskyttet. Volvo Penta har utstyrt dette drevet med spesielle brytesoner på de vertikale akslingene som gjør at skadene skal reduseres til et minimum hvis drevet treffer flytende gjenstander.
Det nye drevet ble første gang presentert på Miami Boats Show i midten av februar.