Nimbus får nye eiere. Her en Nimbus 31 Nova.

Nimbus konkurs

Svenske Nimbus, som i sin tid var en av Skandinaivas og Europas største båtprodusenter er konkurs.

Publisert Sist oppdatert

Det er det svenske industrikonsernet Altor som eier Nimbus nå. I følge en pressemelding fra Nimbus er det svikten i markedet generelt og Nimbus' samlede gjeldsbyrde som ble tungen på vektskålen for det svenske båtbyggeriet. Nesten 200 ansatte mister jobben sin.

- Det her kom veldig raskt. Vi hadde en dialog med banken så sent som i torsdag. Vi jobbet med flere løsninger, men når bankene akselererte lånene så var det ingen anne mulighet enn at vi måtte slå oss konkurs, sier Magnus Andersson, administrerende direktør for Nimbus Boats AB til det svenske båtbladet Båtliv.

Her er pressemeldingen fra Nimbus Boats:

Styrelsen i Nimbus Boats Holding AB har beslutat att idag lämna in konkursansökan för Nimbus Boats Holding AB, Nimbus Boats AB, Storebro Bruks AB, Ryds Båtindustri AB och Nimbus Produktion i Mariestad AB. Koncernens huvudlångivare har den 1 juli sagt upp bolagets krediter och styrelsen har konstaterat att det inte finns förutsättningar att bedriva rörelsen vidare.

Efter en stark utveckling fram till 2007 har Nimbus upplevt en kraftigt minskad efterfrågan. Trots det har väldigt många bra saker genomförts under de senaste fem åren; flera nya modeller har lanserats med mycket bra mottagande, Paragon har förvärvats och utvecklats väl, produktionen har effektiviserats och återförsäljarnätet har vidareutvecklats. Det har dock visat sig att detta inte varit tillräckligt relativt den mycket kraftiga nedgången i efterfrågan som drabbat hela industrin.

Under våren har Nimbus styrelse och ägare i samförstånd med bolagets banker drivit en process med ambition att hitta investerare som kan tillföra nytt kapital till bolaget. Bankerna har nu informerat styrelsen om att de, baserat på Nimbus situation och utveckling, tillsammans med de initiala resultaten från kapitalanskaffningsprocessen, valt att säga upp krediterna.

Det är djupt beklagligt att bolaget hamnat i denna situation och det är styrelsens förhoppning att Nimbus kommer kunna fortleva samt att denna process skall falla så väl ut som möjligt för kunder, anställda och leverantörer.

Tingsrätterna förväntas godkänna konkursansökningarna och utse en konkursförvaltare för de berörda bolagen (Nimbus Boats Stockholm/NIMAX Marina AB omfattas ej av ovan nämnda konkursansökningar).

Styrelsen i Nimbus Boats Holding AB

Magnus Andersson, VD