Statsbudsjettet 2018

Ja til mer sjøtransport

Langt mer godstransport skal fra flyttes fra veinettet og over til sjø og bane. Dette er regjeringens klare mål for fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

– Overføring av godstransport fra vei til sjø og bane øker transportsikkerheten og reduserer både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren. Regjeringen fortsetter satsingen på tiltak som bidrar til overføring i 2018, sier samferdselsminister Solvik-Olsen i en pressemelding.

I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen blant annet en bevilgning på 75,2 millioner kroner til tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Denne ordningen innført i 2017, og tidligere i år har seks prosjekter fått tilsagn om totalt 93 millioner kroner i tilskudd. 

Disse seks prosjektene kan alene flytte 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø gjennom etablering av nye sjøtransporttilbud i løpet av støtteperioden, som er på tre år.

– Vi beregner at insentivordningen vil medføre en reduksjon i utslipp av klimagasser på 140.000 tonn i 2020, sier Solvik-Olsen.

Grønnere drift


Regjeringen understreker også at sjøtransporten skal være en effektiv, trygg og miljøvennlig. En viktig forutsetning for å redusere utslippet av klimagasser er tilgang på fornybare energibærere og mer klimavennlig drivstoff. Både landstrøm og tankingsfasiliteter for LNG kan være viktige bidrag, og regjeringen har tidligere redusert elavgiften for skip – både for lading av batterier og landstrøm.