Bli sett i verdens største båtblad!

VG Båt er et flott magasin på glanset papir som fulldistribueres i hele Norge med avisen VG i et opplag på over 70.000 eksemplarer.

Nøkkeltall VG Båt

Utgaver Opplag Lesere
373 030256 800

VG Båt lages i samarbeid med Båtmagasinet, og setter båtlivet på dagsorden for et stort publikum. Magasinet ble lansert i mars 2017, og er antagelig verdens største båtblad målt i lesertall. 250.000 nordmenn leser VG på hverdager, ifølge TNS Kantar.

Priser og formater

Annonsetype Format Pris
Halvside228x145 mm28000
Helside260x330 mm45000
Dobbeltside520x330 mm70000

Annonseinformasjon

MERK: Mål for hel- og dobbeltside er nettoformater. Det må alltid legges til 5mm utfallende kant. Tekst og annet viktig innhold på siden bør være minst 10mm inn fra nettokant.

Oppløsning: Annonsene leveres med bilder i 300dpi oppløsning.

Papirkvalitet: 65 gram GraphoSilk, ingen forskjell på cover og innsider

Vi er også behjelpelige med å lage annonser. Kontakt oss på salg@batmagasinet.no eller se kontaktoversikten.

Se våre salgsbetingelser.

Utgivelser 2024

Utgave Materiellfrist Løssalg
VG Båt 127.02.202420.03.2024
VG Båt 228.05.202419.06.2024
VG Båt 306.08.202428.08.2024