Statsbudsjettet 2008

Særavgiftsutvalget ville øke avgiftene på båtmotorer med 150 millioner kroner. Dette skulle gjennomføres med progressiv båtmotoravgift. Se hvordan det gikk.

Publisert

Hva betyr statsbudsjettet for båteiere? Båtliv skrev i sommer om særavgiftsutvalget som foreslo å øke avgiftene på båtmotorer med 150 millioner kroner, slik at samlede avgifter skulle beløpe seg til en halv milliard kroner. Økningen skulle skje i form av progressiv avgift på båtmotorer.

Liten økning

Nå blir det ingen progressiv avgift på båtmoterer. Regjeringen øker avgift på båtmotrerer, eller hk-avgiften, som den heter, med 2,5 prosent. Den øker da fra 140 til 143,50 pr hestekreft.

Økt dieselavgift

Særavgiftsutvalget ønsket også å jevne ut avgiftsforskjellen på diesel og bensin, noe som skulle gi staten en ekstrainntekt på om lag 30 millioner kroner. Differansen på bensin og avgiftsfri diesel er på fire kroner. I statsbudsjettet for 2008 går avgiften på diesel opp med 20 øre pr liter, både for båt og bil, noe som til sammen gir ekstrainntekter på mer enn sju milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS