Rydd en strand nær deg
Rydd en strand nær deg

Rydd en strand nær deg

5. mai kan du gjøre en innsats for sjø, og strender i ditt nærområde. Da arrangeres den store strandryddedagen. Her kan du bidra til å bedre miljøet og gi forskerne et godt grunnlagsmateriale for å finne ut mer om marin forsøpling.

Publisert

Strandryddedagen 2012 er her, og ryddere fra Lindesnes til Hammerfest tar opp kampen mot marin forsøpling!

Plast. Småsøppel. Farlig avfall. Tapt fiskeutstyr. Marin forsøpling er et økende og innfløkt miljøproblem. Hver dag ender flere millioner små og store ting opp i hav og vassdrag verden over. Tingene stammer fra menneskelig aktivitet, og kan i mange tilfeller ha en nedbrytningstid på flere hundre år. Den marine forsøplingen er stygg å se på, den forgifter naturen, og den utsetter fugler og annet dyreliv for konstant livsfare. Foruten trusselen mot marine økosystemer, kan forsøplingen også medføre store økonomisk belastninger. Dette er altså en stor utfordring på flere måter for miljøvernminister Solhjell, og noe som kystnasjonen Norge må ta på alvor.

Strandryddedagen 5. mai 2012

Strandryddedagen er et miljøarrangement i regi av Hold Norge rent, der frivillige over hele landet bidrar med lokale ryddeaksjoner langs kysten og vassdrag. I 2011 allierte Hold Norge rent seg med Den internasjonale strandryddedagen, som er blitt arrangert siden 1986 med Ocean Conservancy som pådriver. Norge vil fortsatt være en del av dette globale høsttiltaket, men Hold Norge rent har altså i tillegg opprettet en egen aksjon for Norge: Strandryddedagen. Aksjonen er lagt til våren slik at den sammenfaller med de mange dugnadene som ellers går av stabalen. De som ønsker å være med som strandryddere eller ryddeledere kan ta kontakt med Hold Norge rent gjennom ryddenstrand.no.

Rydde!

Hold Norge rent anslår at nærmere 300 ryddeaksjoner vil gå av stabelen i forbindelse med årets strandryddedag. Det er 100 flere enn i fjor høst, da aksjonen ble arrangert for første gang. Der været har tillatt det, eller kommunale avfallsselskaper alt har organisert aksjoner og henting av avfall, er mange strender rene og pene. Men det er nå det tar av, for  dette  er Strandryddedagen!

Kommuner, speidere, lokallag, bedrifter, skoler, familier, vennegjenger og enkeltpersoner har latt seg fenge av miljøarrangementet til Hold Norge rent. Noen innlemmer dagen i vårdugander som er godt innarbeidet i kalenderen, andre rydder en strand for aller første gang. Felles for dem alle er at de tar miljøtrusselen marin forsøpling på alvor. Møre og Romsdal, Nordland, Vestfold og Trøndelag-fylkene er godt representert, foruten Oslo og Akershus. Men det skjer ting i mange fylker, inkludert innlandfylkene Hedmark og Oppland. Vil du vite hva som skjer? Ta kontakt!

Registrere!

Det er en sentral tanke ved strandrydding at man skal  registrere det man finner . Dette bidrar til nyttige tall innen forskning, og gjør det enklere å jobbe mot kildene for den marine forsøplingen.  Registreringsskjema  kan lastes ned fra nettsiden  ryddenstrand.no . Det er fortsatt fullt mulig for frivillige ryddere å melde seg på Strandryddedagen  direkte gjennom samme side . Her er det også  gode ryddetips ,  masse informasjon om marin forsøpling  ,  bildegalleri ,  blogg  og mye mer!

Powered by Labrador CMS