Båtliv mener

Politikerne må ta til fornuften

Statistiskken viser at kun et fåtall av dem som drukner hvert år er båtfolk. Og blant båtfolk gjelder dette nesten utelukkende godt voksne menn.

Publisert

Det er meningsløst at alle må bruke vest i all slags vær fordi noen eldre menn drukner hvert år.

Jeg har deltatt i vestdebatten i et år nå, og jeg er lei av å bli beskyldt for ikke å ta sikkerheten på alvor. Når jeg argumenterer mot vestpåbud er det fordi påbudet bommer. Jeg er selvsagt ikke mot bruk av vest. Tvert om, mener jeg at vesten bør på som regel, og oppfordringen gjelder særlig godt voksne menn som meg selv.

Men vestpåbudet fra i fjor bygger verken på fornuft eller fakta. Politikerne bør merke seg følgende når de skal evaluere vestpåbudet:

  • De fleste drukner ved fall fra brygger og kaier, badeulykker, dykking, utforkjøring med bil og i andre sammenhenger. Vestpåbud i båt har dermed begrenset virkning på det totale antallet drukningstilfeller i Norge.
  • Antallet drukningsulykker fra båt økte med 29 prosent i år i forhold til året før. Vestpåbudet ga ingen umiddelbar positiv effekt.
  • De som drukner fra båt er godt voksne menn i åpne båter. I fjor druknet 36 personer fra båt i Norge, blant dem var ingen barn, og kun to kvinner. De øvrige var menn og snittalderen var på 54 år. Mønsteret gjentar seg år etter år, og er dessuten likt i våre naboland.
  • At flertallet av de druknede ikke brukte vest, betyr ikke at de hadde overlevd med vest. Dette er en feilslutning, som likevel ofte benyttes som argument for vestbruk. I Norge fryser man fort i hjel om man faller i vannet, enten man bruker vest eller ei.

Snekketur

Eldre menn som faller over rekka når de pisser eller fisker står for de aller fleste drukningsulykkene. De øvrige drukner stort sett ved fall fra båt eller brygge når de skal om bord eller i land, eller det er folk som kantrer med kajakk eller kano.

Når drukningsfaren statistisk er tilnærmet null for vanlige båtfolk, hvorfor skal da hele familien på snekketur få bot om de tar av vesten en vakker sommerdag? Det er et hån mot fornuften, og en meningsløs umyndiggjøring av båtfolket.

La båtfolket selv få bestemme når vesten skal på i stedet for å tre et påbud over hodet på dem for å løse et ikke-problem. Det blir som å påby skiløpere i marka å gå med skredutstyr fordi det omkommer folk i fjellet. Eller å påby bilister å kjøre med hjelm fordi syklister utsettes for hodeskader.

Badestrender

Og om man virkelig skal ta drukningsproblemet på alvor: Hvorfor er det kun båtfolk som er pålagt vestbruk? Det drukner jo folk på badestrender og i svømmehaller. Hvorfor ikke påby vestbruk for bading? I forbindelse med badeulykker er vestpåbud et mer treffsikkert virkemiddel. Folk som dør i svømmehaller drukner. Folk som dør fra båter fryser som regel i hjel før de synker.

Jeg tror de fleste synes det er å gå for langt å påby vest i basseng. Svømmetrening har tross alt også en egenverdi. Folk lærer seg å klare seg i vannet. Akkurat det samme gjelder på vannet. Vi lærer oss å mestre båtlivet. Vi må ta ansvar for egen sikkerhet. Og statistikken viser jo nettopp at båtfolket gjør det.

Båtfolk flest drukner jo ikke, statistisk sett. De bruker vest når det er fornuftig, og vet at vest kan være falsk sikkerhet i enkelte situasjoner.

De eldre mennene som drukner burde nok få på seg vest, men påbud om pissebøtte hadde sannsynligvis vært like effektivt, for da ville færre ha falt i vannet. Svenskene er opptatt av kommunikasjonsutstyr. Håndholdt VHF og vanntett mobiltelefon kan gjøre en stor forskjell. For faller man først i sjøen er det om å gjøre å komme seg opp så fort som mulig, med eller uten vest.

Leidere

Andre målrettete tiltak er stabilitetskrav for båter utleid til fisketurister. For ikke å snakke om bruk av overlevelsesdrakt. Padling og rafting i fosser og stryk er kanskje heller ikke så smart om man vil unngå ulykker.

Størst effekt for å få ned antall drukningsulykker vil man nok likevel oppnå ved å henge opp flere leidere (trapper) på kaier og brygger, siden de fleste ulykkene skjer når folk faller i vannet og ikke klarer å komme opp.

Vi må få fornuft og kunnskap inn i denne debatten. Først da kan vi treffe riktige tiltak.

Vestpåbud for hele båtfolk er å rette baker for smed.

Powered by Labrador CMS