Båtliv mener

Hvem bryr seg om utstyret ikke virker?

Vi har sett flere eksempler på sikkerhetsutstyr som tilfredsstiler lover og regler, men som ikke hjelper i nødens stund.

Publisert Sist oppdatert

I sommer testet vi en båt. Den hadde nødleider i form av en taustige som kunne trekkes ut av et hull i skutesiden. Vi testet den da båten lå stille. Vår tester er hobbyfjellklatrer. Han klarte ikke å komme ombord. Nødstigen tilfredsstiller helt sikkert et eller annet regelverk, men den hjelper ikke personen som har falt overbord.

I fjor gjorde Båtliv en tankevekkende oppdagelse. Vi testet om oppblåsbare vester virkelig blåser seg opp når man faller i vannet.

Måten vi gjennomførte testen på var å kjøre rundt i havner langs kysten og tilby folk nye patroner om de hoppet i sjøen med vesten sin. Ni av ti vester blåste seg opp slik de skal. Det tankevekkende var likevel at så mange virkelig gjorde det.

Når vi snakket med folk, viste det seg nemlig at de aller færreste tenkte på vedlikehold av vestene. Oppblåsbare vester krever utskiftning av patroner med jevnlig mellomrom for å fungere sikkert, men det gir folk blaffen i. Når vestene ikke blåste seg opp var det fordi vedlikeholdet var blitt neglisjert gjennom mange år.

Det tankevekkende er at folk tilpasser seg lover og regler, men uten selv å ta ansvar. Hele poenget med vestbruk er jo til syvende og sist å styrke sin egen sikkerhet. Den siste tiden har jeg gjort lignende oppdagelser på flere områder.

Tidligere båtbygger Tore Chr. Halvorsen mener det er mange feil og mangler på nye og brukte båter som selges på det norske markedet i dag. Typiske feil kan være manglende ventilasjon i batterikassen, dårlige gassinstallasjoner, skroggjennomføringer som ligger farlig nær vannlinjen, drivstoffslanger som ikke er festet ordentlig, dårlig avlufting av bensintank og i verste fall batteri i samme rom som bensintanken, hevder han.

Svakheter

I praksis er det svært sjelden Sjøfartsdirektoratet foretar teknisk kontroll av vanlige norske fritidsbåter, påstår Halvorsen. Båtkjøpere flest har sjelden teknisk kompetanse til å vurdere om båtene er i forskriftsmessig stand eller ikke.

Vår søsterpublikasjon SEILmagasinet har gått kritisk gjennom flere båter på langtur. Flere nye båter hadde svakheter som rorlagre i plast, kjølfeste i kryssfiner og innredning med kjernemateriale som ikke tålte fukt.

Vårt poeng er ikke å skremme folk bort fra båtlivet. I det store og hele har det sannsynligvis aldri vært bygget bedre båter enn i dag, men tidvis kan det virke som om både båtfolk og båtbransje er mer opptatt av å oppfylle lover og regler enn å ta inn over seg poenget med regelverket.

Vi gjør lignende iakttagelser når vi går på de store båtutstillingene i utlandet. Her finner vi flotte båter med innredninger i pakt med siste interiørtrend. Minimalistisk og firkantet med skarpe hjørner som kan være livsfarlige på sjøen.

Noen båter bygges for å se flotte ut på messer og i brosjyrer, heller enn å fungere bra på sjøen. Enkelte legger mer vekt på å følge forskriftene enn å lage gode løsninger som fungerer godt i praksis. Det er dumt.

Vi må alle bry oss om å skape et trygt og godt båtliv!