Statsbudsjettet 2016:

Krisemillioner til verneverdige fartøyer

Verneentusiaster kan glede seg til ekstrabevilginger øremerket istandsetting av verneverdige fartøyer. 

Publisert

I forslaget til statbudsjett lanserer regjeringen en tiltakspakke for økt sysselsetting innen bransjer som er særlig rammet av nedgangen i oljesektoren. 

Powered by Labrador CMS