På bekostning av sikkerhet

Norges Vannscooterforbund kjemper for sin egen rettsikkerhet, men aller helst ønsker vi å bruke ressursene på sikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

Kommentar av Christian Hammernes, avtroppende leder i Norges Vannscooterforbund

Regjeringens ønske om å fjerne særnorske forbud har for de aller fleste kommuner gått helt uproblematisk, og man kan vel enkelt oppsummere 2017-sesongen som ett flott år på sjøen. Da for vannscooter isolert sett, ulykkesstatistikken for 2017 er dyster lesning for andre grupper. Fokuset burde langt på vei flyttes fra landets 8000 vannscootere til generell sikkerhet på sjøen for alle.

Spådommene om at antall ulykker på vannet ville eksplodere, turistflukt og massiv fugledød har naturligvis ikke slått til. Salget av vannscooter ville bli enormt ble det også påstått. Fasiten ble heller en svak nedgang. Det er kanskje på tide med en realitetssjekk for enkelte av landets politikere og den høylytte nikkersadelen langs Oslofjorden.

Ordet «frislipp» ble hyppig brukt når man diskuterte likestillingen i fjor. Nettopp den manglende kunnskapen om hvilke lover og forskrifter som faktisk gjelder i farvann og vassdrag er problematisk på mange vis. Og da i langt større grad for politikere og brukere av andre fartøystyper enn vannscooter skal man tro ordførere, rådmenn og publikum generelt jeg har pratet med.

Småbåtloven, sjøveisreglene, sentrale og lokale fartsforskrifter er allerede strengt regulert. Men fortsatt er det noen få kommuner som ønske å forby vannscootere. Det er urovekkende. Spesielt siden sakkyndige i Østfold nå har utarbeidet forbudsbestemmelser mot vannscootere. De kunne i stedet enkelt dratt nytte av erfaringene de seks kommunene som vedtok slike forskrifter i fjor har gjort seg. Forslagene fra disse kommunene er ganske enkelt ulovlige ifølge Kystverket.

Vannscooterforbundet har lagt ett enormt arbeid og press mot blant annet Kystverket og de kommuner som forsøker å forby vannscooter uten saklig grunnlag eller i strid med lovverket. Vi har nå endelig nådd frem hos de fem kommuner i Vestfold og på Hitra. De har alle nå forstått at fartøy enklest reguleres med en lokal fartsforskrift, om enkelte områder har behov for ekstra regulering.

Norges vannscooterforbund ønsker nå å jobbe for sikkerhet på sjøen, ikke kjempe for rettsikkerhet. og bli utsatt for maktmisbruk av noen få politikere. Politiet trenger ikke ekstra regler kun for vannscootere, de trenger ressurser til å håndheve allerede eksisterende lovverk. Dette er noe alle burde reflektere over.

Powered by Labrador CMS