Klimaendringer og eksotiske fiskearter

Hvordan vi redder havene og det liv som rører seg der angår oss alle.

Publisert

Jeg har i alle de år jeg har skrevet denne spalten oppfordret leserne til å interessere seg mer for det miljøet som vi båtfolk beveger oss i – nemlig havet med fjorder og elver. Jeg mener selvsagt ikke at alle skal mene det samme om miljøpolitikken, selv om jeg selv er overbevist om at FNs eksperter i hovedsak hadde rett når de pekte på at oppvarmingen skyldes oss mennesker.

Hvordan vi redder havene og det liv som rører seg der angår oss alle. Skal våre barnebarn og oldebarn nyte godt av de samme båtopplevelser som vår generasjon har gjort, må vi bli mer oppmerksomme på det materiale som havforskerne legger frem. Et internasjonalt forskningsteam, ledet av professor ­William Cheung ved University of Columbia i Canada, slår fast at klimaendringene påvirker alt liv i havet, og i tillegg fiskes det alt for mye og dessuten kastes utrolig mye fisk. Forskningsteamets funn er blitt viet stor oppmerksomhet på de skandinaviske vitenskapelige nettsider.

Blant de anbefalinger teamet gir er at de internasjonale fiskerilover forsterkes og at global havforvaltning blir bedre koordinert slik at vi kan møte nedgangen i fiskebestanden og fiskenes vandringer nordover på grunn av klimaendringer (Videnskab.dk). At CO2-utslippene blir redusert er det nærmest selvsagt at rapporten anbefaler. Det er også konklusjonen fra den fra den internasjonale klimakonferansen i Paris som også Norge har forpliktet seg på. Rapporten som Cheng står i spissen for er det beste eksempel jeg har sett på at man tar alle klimafaktorer og fiskerier i betraktning og gir noen klare retningslinjer.

Men angår disse store og kompliserte spørsmål oss som tøffer rundt i våre motorbåter og ikke har andre fordringer enn å oppleve sol og varme og kanskje få litt makrell, lyr og torsk på kroken? Jo, sannelig gjør det det. Mange av oss har den siste sommeren opplevde delfiner som leker rundt båten eller vi har fått på dorgen fremmedartede fisker som vi aldri tidligere så i våre farvann. De er så sjeldne at de ikke finnes i noen av de fiskebøker vi kan kjøpe til barn og barnebarn. Snart vil slike eksotiske fisker være vanligere i sørnorske farvann enn de tradisjonelle arter som har flyttet lenger nordover.

Mine barnebarn er ikke lenger overrasket når jeg trekker opp en St.Peters fisk, og de setter store øyne når jeg forteller legenden: Peter var pengeløs og beklaget seg til Jesus som svarte ham at han bare skulle dra ut på Genesaretsjøen og ta opp den første og beste fisken. Den har et «fingeravtrykk» på begge sider av munnen. Min yngste venter på at det skal falle en sølvmynt ut av kjeften på den neste gang jeg får en slik fisk.