Mørke skyer over båtfolket

Friheten på sjøen får vi ved å ta ansvar. Vi må ikke la det bli slik at fravær av politi gjør oss til lovbrytere.

Publisert Sist oppdatert

Kommentar av sjefredaktør Ole Henrik Nissen-Lie i Båtliv

Årets sommer har vært full av klaging over tilstandene på fjorden. En fortvilet mor skrev leserinnlegg i Aftenposeten om en stor motorbåt som kom i full fart og veltet jolla som ungene hennes var ute og rodde i. Uten å stoppe!

En lignende sak fikk stor oppmerksomhet i sosiale medier, da et par i en synkende båt opplevde at andre båter bare kjørte rett forbi uten å hjelpe. Kort tid etter skrev tidligere KNBF-sjef Jan H. Syvertsen et debattinnlegg i Aftenposten der han hevdet at det nå er blitt anarki på sjøen.

Byråkrater og hjelpeorganisasjoner klør selvsagt i fingrene etter mer å gjøre og nye bevillinger. Dermed ropes det opp om uvettig kjøring. En velt med vannscooter i juli ble i avisene til en dramatisk ulykkeshistorie.

Redningsselskapet tar til orde for å innføre eget sertifikat for båter som går over ca 20 knop. Og i løpet av sommeren er det også blitt spilt ut forslag om redusere promillegrensen på sjøen ned til samme nivå som landveien.

Vi lever i en tid der ulike interessenter plasker og spruter i mediene for å fiske i rørt vann, men når sant skal sies gjør ikke båtfolket det enkelt for seg selv heller. Med egne øyne har vi flere ganger sett store kabincruisere kjøre i fullt plan inn i trange sund, og mye nærmere land enn den lokale fartsgrensene tillater.

I forrige utgave av Båtliv skrev vi at båtliv er omtanke. Sjømannskap og style dreier seg om å ta vare på hverandre på sjøen. Årets sommer viser dessverre en del eksempler på helt andre holdninger: Uvettig kjøring nær land, egoistisk kamp om plasser i gjestehavner og bråkete og hensynsløs opptreden overfor nabobåter. Det sier seg selv at det er helt uakseptabelt når hekksjøen velter en jolle med unger i uten at man en gang gidder å stoppe.

Vi vet at det store flertallet av båtfolk ikke er noen bøller, men det er dessverre de som får mest oppmerksomhet i mediene. Og vi har en felles interesse av å bygge opp under sjømannskapet og den gode båtkulturen. Ellers risikerer vi å miste stadig mer av den friheten som bidrar til å gjøre båtlivet så bra.

Båtlivsundersøkelsen fra 2012 viser at naturopplevelse er viktigste grunn til å dyrke båtlivet for norske båtfolk. Dernest følger frihetsfølelse, friluftsliv, sosialt samvær og fred og ro.

Friheten på sjøen får vi ved å ta ansvar. Vi må ikke la det bli slik at fravær av politi gjør oss til lovbrytere. Det gode livet på sjøen skaper vi selv gjennom gode holdninger, ikke gjennom å framprovosere stadig flere lover og regler.

I denne utgaven av Båtliv har vi en stor artikkel om partienes båtpolitiske standpunkter. Foreløpig er det ikke flertall for strengere promillegrense på sjøen på Stortinget, men det kan komme et krav om hurtigbåtsertifikat dersom Arbeiderpartiet går inn for det. Og med knapt flertall for obligatorisk fritidsbåtregister, vil et slikt register antakelig bli en realitet i løpet av neste stortingsperiode.

Sjøen skal ikke være et lovløst område, men et sted hvor vi alle trives.