Fem millioner ekstra til kampen mot plastforurensing 

Sjokkerende bilder av massiv plastforurensing i havet har heller ikke unngått regjeringens oppmerksomhet. I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det foreslått supplerende midler til flere nasjonale tiltak.

Publisert

Regjeringen vil bevilge fem millioner kroner til blant annet oppfølging av kampanjen «fishing for litter» og til den såkalte «plastavtalen».

«Fishing for litter» innebærer at fiske- og havbruksfartøy kan levere eierløst avfall vederlagsfritt i 11 fiskerihavner. Dette ble startet som et toårig prøveprosjekt i 2016, men ordningen ble videreført i år og får i 2020 et budsjett på 2,4 millioner kroner.

«Plastavtalen» er en lignende avtale som vil bli inngått mellom blant annet Nærings- og fiskeri­departementet, rederier og havnemyndigheter. Partene forplikter seg til å ta mer avfall opp fra havet mot at flere havner enn i dag tar i mot avfallet vederlagsfritt.

I tillegg styrkes Fiskeridirektoratet mange opprydningstokt. Direktoratet bruker seks millioner på ryddearbeid i år.

Andre miljøtiltak for bedre forvaltning:

Regjeringen understreker ønskene om at de norske havnæringene skal bidra mest mulig til verdiskapning innenfor bærekraftige rammer. Målet er at Norge skal være en ledende havnasjon og I 2020 foreslår regjeringen blant annet å:

• Øke innsatsen innen grønn skipsfart med 100 millioner kroner rettet mot hurtigbåter og lasteskip.

• Bevilge 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories.

• Bevilge 215 millioner kroner til industriaktørenes arbeid med fullskala CO2-håndtering.

• Øke bevilgningen til hav- og klimaformål i bistandspolitikken med 100 millioner kroner.

 

 

 

Powered by Labrador CMS