Facebook løsningen for bryggeløse

Bryggeprodusent har opprettet en egen facebookside for å hjelpe de som har ledige bryggeplass til å finne de som ikke har.

Publisert

Båtplasser vokser dessverre ikke på trær. Jo tettere befolkning, desto færre ledige båtplasser, noe mange med båt opplever i og rundt Norges største byer. Som et svar på dette ble det nylig tatt initiativ til å åpne en egen Facebookside der båtfolk med ledig båtplass til utleie kan finne personer med bryggebehov i nærheten av sitt hjemsted. Den nye Facebooksiden har fått navnet ”Ledig båtplass”.

–Mangel på båtplasser har vært et problem lenge. Mange potensielle båteiere kjøper ikke båt, og holdes derfor utenfor båtlivet, ene og alene på grunn av at de ikke har noe sted å legge båten, sier initiativtaker og daglig leder i bryggeprodusenten Wee Marine AS, Åge Wee.

Økende engasjement

Etter at siden ble opprettet før jul har nærmere 50 personer meldt seg som tilhengere. Flere melder om ledig båtplass til utleie, noen ønsker å leie båtplass og noen opplyser at de ønsker å selge sin båtplass.

 Sosiale medier gjør det mulig å skape en dialog, forteller Åge Wee i Wee Marine AS.

 – Det fine med ”Ledig båtplass” er at man kan kommunisere aktivt igjennom den sosiale kanalen, noe man ikke kan når man benytter seg av annonse i lokalavisen. Dessuten er jo tjenesten helt gratis, sier Åge Wee.

Kommende webportal

Interessen har vært såpass stor at det nå er bestemt å lage en egen nettportal for å hjelpe båtfolk med båtplassutfordringer. Hensikten er også her at flere skal kunne finne hverandre, uavhengig av behov. Siden er nå under utvikling og vil bli lansert i tiden som kommer.

”Ledig båtplass” kan besøkes på: http://www.facebook.com/Ledigbatplass?ref=tn_tnmn

Powered by Labrador CMS