Leder

Det er lov til å bruke hue

Snart kommer en sjøsikkerhetsmelding fra myndighetene. Høyres Magnus Thue fortalte nylig på et båtpolitisk seminar på Stortinget at det jobbes med en nullvisjon for dødsulykker på sjøen. Nullvisjoner lyder bra, men er det realistisk?

Publisert Sist oppdatert

Tror vi virkelig på ingen skal omkomme på sjøen, eller er det et uoppnåelig mål satt for å holde byråkratiet i gang med midler og oppgaver?

Vi som ferdes en del på sjøen ser jo at ikke alt går riktig vei. De siste årene har vi sett en foruroligende økning i antall grunnstøtinger her i landet. Grunnstøtinger er ingen spøk. Skadene koster forsikringsselskapene over en kvart milliard kroner hvert år, og i verste fall kan konsekvensene bli fatale for dem ombord.

Ingen skal drukne, sier Redningsselskapet, men hva har skjedd etter at myndighetene innførte påbud om bruk av vest i båter under åtte meter for fire år siden? Antallet drukningsulykker har økt og endte på tragiske 102 tilfeller i 2018. Det hører med til historien at bare et fåtall av disse druknet fra fritidsbåt, men slik har det jo alltid vært. De fleste drukner fra land.

Sjømannskap

Sannheten er at det ikke finnes noen mirakelløsning for å eliminere drukninger eller andre ulykker på sjøen. Rene tilfeldigheter avgjorde at ikke mange titalls liv gikk tapt i fjor da fregatten «Helge Ingstad» kjørte inn i tankskipet «Sola». Vi nevner den tragiske ulykken fordi den belyser den grunnleggende utfordringen også i fritidsbåtflåten: Ulykker på sjøen knytter seg ofte til sviktende sjømannskap. Eller teknisk svikt, slik vi nylig fikk demonstrert på dramatisk vis med motorhavariet til cruiseskipet «Viking Sky».

Verken lover, regler eller teknisk utstyr kan erstatte kunnskap og holdninger på sjøen. Vi har lange tradisjoner i Norge for godt sjømannskap. Kunnskapen er ikke helt borte ennå, men særlig på Østlandet er det mye rart å se blant fritidsbåtfolket. Folk fortøyer store båter med kjerringknuter på korte fortøyninger. Dette gjelder også folk i båtbransjen, som burde beherske grunnleggende sjømannskap.

Mange kjører i full fart ut mellom holmer og skjær uten å ha studert kartet først. Mannskapet prater i mobiltelefon under tillegging. Ungene sitter på baugen i planende båter gjennom høy sjø, dette er jo lov på båter over åtte meter.

Men at det er lov betyr ikke at det er smart. På sjøen dreier sikkerhet seg ofte om å bruke hue. Svært positivt er derfor signalet fra Thue om at tiltakene i sikkerhetsmeldingen skal være basert på faktagrunnlag og ikke på symbolpolitikk. Grundig gjennomgang av statistikker og konkrete ulykker er en god start på arbeidet med å få ned antallet ulykker.

Vi ønsker jo alle et trygt og godt båtliv.