Min horisont, Båtmagasinet 12 2020:

PASSIVE: Det vakte liten interesse hos politiet da vi rapporterte om at vi hadde funnet en stjålet båt.

Stjålne båter i ingenmannsland

Ringer du politiet når du finner en båt som du antar er stjålet, er det vår erfaring at det skjer svært lite. Er «eierløse» båter som blir liggende henslengt ved brygger eller i naturen, ingens ansvar?

I begynnelsen av mai fant jeg en båt som det var god grunn til å tro at var stjålet. Den lå henslengt i en bukt på en folketom holme. Jeg tok et bilde av båten, og tenkte ikke mer over saken. En uke senere var jeg på det samme stedet, og båten lå der fortsatt. Den hadde kanskje en verdi på rundt 100 000 kroner. På vindskjermen satt et registreringsnummer i Småbåtregistret. Et søk der ga ingen ledetråder. Derfor ringte jeg til politiet, som kunne konstatere det samme. Ingen registrert eier. På spørsmålet om hva de hadde tenkt å gjøre, eller hva jeg burde gjøre, hadde ikke politiet noe svar. Så da, så.

Det er tydeligvis naivt å tro at et båttyveri skulle vekke politiets interesse

Atle Knutsen

Den manglende responsen fra politiet vekket min interesse. Siden jeg hadde registreringsnummeret på båten, ringte jeg til Securmark som har tilgang til opplysninger om tidligere registrerte eiere. Et søk på opplysningen 1881 ga meg telefonnummer til en tidligere eier, og i løpet av mindre enn femten minutter fikk jeg tak i båtens nåværende eier. Han kunne bekrefte at båten var stjålet. Noen timer senere ble båten hentet og gjenforent med eieren. Det krevde ingen Sherlock Holmes for å finne båtens rettmessige eier og spare havet for høyst unødvendig forsøpling.

Bukta båten lå i, er åpen ut mot havet, og sterk vind fra syd ville uten tvil skylt båten på land og påført den store skader. Det er heller ikke utenkelig at den ville gått ned i denne bukta, med de kostnader det medfører å få fjernet vraket.

Det er tydeligvis naivt å tro at et båttyveri skulle vekke politiets interesse. Men sett i relasjon til innsatsen ordensmakten legger for dagen for å stoppe eksempelvis «syndere i sommersol» for overtredelse av reglene om bruk av redningsvest, er det påfallende at det ikke finnes tilgjengelige ressurser til å forfølge åpenbar kriminalitet. Båten lå i et farvann med hyppig tilstedeværelse av både politibåt og kystvakt gjennom sommeren.

Det er nærliggende å anta at det i første rekke er politiets ansvar å finne rettmessig eier når store verdier har havnet på avveie i skjærgården. Min erfaring denne sommeren er at verken viljen eller evnen synes å være til stede hos myndighetene.

Opplevelsen understreker behovet for et velfungerende, obligatorisk båtregister.

Med ønske om en riktig god jul til alle våre lesere.

Atle Knutsen, redaktør