Leder

Rimelig trygt på sjøen

SYKKEL: Det er mye farligere å sykle enn å kjøre båt, viser statistikken.

Vi får fra tid til annen spørsmål fra engstelige folk om det er trygt på sjøen. Senest i mai hadde NRK et oppslag med tittelen «Regner med kaos på sjøen i sommer».

Publisert Sist oppdatert

Spørsmålet er ekstra aktuelt nå som mange kjøper båt for første gang. Båtbutikkene og bruktbåtselgerne opplever for tiden usedvanlig stor pågang fra folk som vil prøve seg på båtlivet.

Vi skrev nylig om farefull oppførsel på sjøen i pinsen. Likevel vil vi si at det er rimelig trygt på sjøen. Ulykker skjer selvsagt, men ikke så ofte som enkelte tror. Alt for mange drukner hvert år i Norge, og det er en utbredt oppfatning at dette henger sammen med båtlivet, men det er feil. De fleste drukner ved fall fra land, i badeulykker og i andre sammenhenger.

Innsjøer

86 personer druknet i Norge i 2019, og 23 av dem i forbindelse med fritidsbåtulykker. I alt var det 28 dødsulykker med fritidsbåt i fjor. Kun tre av dem skjedde på åpent hav, mens fire fant sted i ytre kystfarvann. Samtidig omkom seks på innsjøer og hele 11 i trangt kystfarvann, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Kun to av ulykkene fant sted fra lukket motorbåt, mens de øvrige knytter seg til åpne småbåter, kajakker, kanoer og gummijoller. Mer enn halvparten av alle dødsulykker med fritidsbåt fra 2008 til 2017 har skjedd ved fall over bord eller fall fra brygge. Statens havarikommisjon gikk gjennom alle ulykkene i 2018 og kunne fastslå at alkohol var med i bildet i nesten halvparten av dødsulykkene.

Sykkel

Heldigvis har de færreste ulykker på sjøen dødelig utfall. Tansportøkonomisk Institutt (TØI) har regnet på risikoen knyttet til båtlivet med utgangspunkt i innrapporterte ulykker til forsikringsselskapene. Her fremgår det at risikoen for ulykke per kjørte kilometer er noe høyere i båt enn i bil: I båt er det 11 ulykker per million kilometer, mens det i bil er 7,4 ulykker per million kilometer. Samtidig er risikoen for personskade 30 ganger høyere for syklister enn for fritidsbåtbrukere, ifølge TØI. Med andre ord utsetter du deg for litt større risiko på båttur enn på biltur, mens sykkelturer er veldig mye farligere.

Selvsagt henger risikoen sammen med erfaring, kunnskap og forberedelser. Når det nesten ikke skjer ulykker i åpen sjø, henger nok dette sammen med at de fleste forbereder seg godt før de skal ut på havet. Det forteller oss også at mange båtførere kan sine saker.

Statistikkens tale er klar: Det er ikke farlig på sjøen. Det er når du går i land at du skal passe deg, og aller farligst er det altså når du går om bord igjen etter et godt lag med godt drikke. Som for korona er menn over 60 år i risikogruppen også på sjøen.