Opplaget vokser, og Båtmagasinet har aldri før hatt flere lesere.
Opplaget vokser, og Båtmagasinet har aldri før hatt flere lesere.

Kraftig opplagsøkning for Båtmagasinet

Båtmagasinet fosser frem med Web-TV og sterk digital vekst, og opplaget har vokst med 23 prosent det siste året.

Båtmagasinet har nå et distribuert opplag på ca 11 000 eksemplarer, ifølge Fagpressens revisorgodkjente tall for opplag. Dette innebærer en vekst på hele 23 prosent i distribuert opplag det siste året, fra august til august, i forhold til samme periode året før.

Digitale abonnement inngår i tallene for distribuert opplag, og det er her veksten kommer for Båtmagasinet. Interessen for båt var stor i 2020, og mange tegnet digitalt abonnement. Samtidig sank løssalget under pandemien som følge av langt mindre kioskhandel, og da særlig på flyplasser og trafikk-knutepunkter.

Oppgangen skyldes dermed langt sterkere vekst i digitale abonnementssalg enn nedgang i løssalg.

–For trykte medier har det generelt vært opplagsnedgang de siste 20 årene, også for oss, men vi har aldri før nådd ut til flere lesere enn i dag. I gode måneder er opptil 200 000 lesere innom batmagasinet.no, og det akkumulerer seg til over en million (unike) brukere på årsbasis. Magasinet har i snitt 115 000 lesere per utgave, ifølge Kantar, og 17 000 abonnerer på Båtmagasinets ukentlige nyhetsbrev, sier publisher Ole Henrik Nissen-Lie.

I 2021 lanserte Båtmagasinet også egen Nett-TV-kanal, og levende bilder er en viktig del av satsingen på å nå ut til nye mennesker med nyttig og inspirerende stoff om båter og båtliv.