Skåtøy Rundt
Når startskudddet går for Norges største seilende trebåtklasse i terneseilasen står alle seilerne med seilet under armen på brygga.

Skåtøy Rundt

21.juli

Publisert Sist oppdatert