Annonsemateriell magasin

Formater og spesifikasjoner

Format Pris per utgave (NOK eks mva) Format mm (breddexhøyde)
2/1 side49 000 kr440x297 mm
1/1 side27 500 kr220x297 mm
1/2 side15 500 kr184x130 mm / 90x262 mm
1/4 side9 000 kr184x63 mm / 90x130 mm
Side 328 500 kr220x297 mm
1/1 s. v/leder28 500 kr220x297 mm
2. omslagsside30 000 kr220x297 mm
3. omslagsside29 500 kr220x297 mm
4. omslagsside36 000 kr220x297 mm
  • Annonsemateriell leveres som ferdig PDF med bilder i 300 dpi.
  • Annonser mindre enn helsider skal ikke leveres utfallende.
  • Helsider som skal være utfallende må leveres 5 mm utfallende på alle kanter.
  • Vi ber om at all tekst, logoer og annen viktig informasjon er satt minst 10 mm inn fra nettoformat (største satsflate 200 x 277 mm).
  • Legg til 4 mm ekstra mellom ord/bokstaver i midten av dobbeltsider for å unngå at tekst forsvinner i limfres.

Materiell leveres på www.nada.no.

Vi kan utforme enkle annonser for deg, ta kontakt med selger dersom du ønsker dette. Klikk her for kontaktinformasjon.

Powered by Labrador CMS