Vollen Båt konkurs

Salget av drivstoff, båtutstyr og klær var ikke lønnsomt nok for Vollen Båt AS. Forrige uke meldte selskapet oppbud. (16.11.09)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

Årsaken til oppbudet skal i følge styret hovedsaklig være dårlig lønnsomhet og høy husleie. Selskapets inntekter kom fra salg av båtutstyr og klær i butikken, samt salg av drivstoff utenfor, men nedgangen i markedet andre steder har også påvirket Vollen Båt som nå har sett seg nødt til å melde oppbud.

- Den største enkeltfordringen er på rundt 700.000 kroner, og kommer fra de to ansatte som ikke har tatt ut lønn i år. De var også eierne, sier styreleder Espen Klevmark til Asker & Bærum Budstikke. Den nest største fordringen er fra utleier, som også tidligere har vært i tvist med Vollen Båt angående tolkning av leieavtalen. I følge Klevmark var denne tvisten på vei til tingretten, og han tror en løsning og gjennomslag for selskapets tolkning ville ha gjort det lettere å berge driften. Men denne usikkerheten, samt en vintersesong uten omsetning, gjorde det uforsvarlig å fortsette videre drift.

- Det har på mange måter vært en god drift, bortsett fra det viktigste faktum at driften ikke har vært lønnsom nok til å bære lønninger og husleie. Når lønningene har vært lave og bemanningen liten, er det kanskje naturlig å peke på for høy husleie, sier Klevmark.