Mindre eksport av norske båter

Etter en betydelig reduksjon i eksporten av fritidsbåter fra 2008 til 2009 i forbindelse med finanskrisen, gikk den litt opp i 2010. Så langt i 2011 har den imidlertid igjen gått ned.

Publisert Sist oppdatert

Pressemelding fra Norboat

Første halvår 2011 ble eksporten av norske fritidsbåter redusert med 15,0 prosent, fra 159 millioner kroner til 135. Antall båter ble redusert med 14,2 prosent fra 817 til 701 båter. Europa, som er norske båtbyggeres viktigste eksportmarked, er preget av finansuro, noe som bidrar til at båteksportørene er inne i en vanskelig tid. Noe som forsterker dette bildet ytterligere er at båtbransjen har vært lengre i resesjon og har falt kraftigere enn andre bransjer.

- Vi tror det vil gå bedre i 2012 sier Erlend Prytz, adm. direktør i båtbransjeforbundet NORBOAT (bildet t.h).

Han begrunner dette nettopp med at man har vært lengre i nedgangstider og at man har hatt større reduksjon i markedet enn andre bransjer, men også fordi bransjen har brukt mye tid og krefter på å tilpasse seg de nye tidene. Ingen forventer noen kjempevekst i vår bransje fortsetter Prytz, og legger til at bransjen på ingen måte er friskmeldt. Mye avhenger av slutten på denne sesongen, ledet an av messen Båter i sjøen og resten av høsten.

Noen land er likevel hyggelig lesing. Spania øker importen av norske båter med 65,2 prosent fra 4,2 til 6,9 millioner. Men også Frankrike og Sverige øker importen av norske båter med hhv 30,5 prosent og 27,6 prosent. Spørsmålet er om dette er tilfeldigheter eller en trend?

Noen tall fra første halvår 2011:

- Verdien av eksporten sank med 15,0 prosent fra 159 første halvår 2010 til 134 mill kr første halvår 2011.

- Eksport målt i antall båter sank med 14,2 prosent fra 817 i første halvår i fjor til 701 første halvår i år.

- Sverige holder førsteplassen med 52 millioner i år mot 40 i fjor, markedsandel 38,1 prosent.

- Tyskland gjeninntar andreplassen til tross for en reduksjon på 4,6 prosent 19 til 18 millioner NOK.

- Sveits holder tredjeplassen med 14 millioner og markedsandel på 10,2 prosent. - Det er en reduksjon på 18,2 prosent fra 17 millioner i 2010.

- Danmark blir henvist til fjerdeplass etter et fall på hele 64,3 prosent fra 28 til 10 millioner, andel 7,4 prosent.

- Vi har solgt relativt bra til både Frankrike og Spania sier Henrik Sollie i Goldfish. Det er særlig våre dyrere modeller som går til disse landene. I Spania er de fleste av båtene solgt som tender til Yachter, kanskje med unntak av 36 foter’n vår som står litt mer på egne ben. Vi ønsker å fortsette med fokus på eksport for selv om hele nesten hele Europa er i urolige økonomske tider ser vi forskjeller i markedene som vi kan dra nytte av avslutter Sollie.

- Vi er svært fornøyd med første halvår sier Jan Inge Sivertsen i Viknes Båt og Service. Sverige har vært bra for oss i år, med en markant økning i eksporten dit. Vi er tilstedet på begge sider av Sverige men det er Vestkysten som er vårt viktigste geografiske område, der selger vi godt av alle våre modeller. Vi vil også nevne at vi i Norge har hatt en økning første halvår i Norge og vi har tro på båtmarkedet og ikke minst båtproduksjon i Norge også i fremtiden.

- I Frankrike har vi hatt en viss suksess, sier adm. direktør i Windy Boats Knut Heiberg-Andersen. Vi er så absolutt med i det markedet som er, selv om det utvilsomt er svakere. Vi tror det beviser at vårt kontinuerlige arbeid med produktutvikling og kvalitet bærer frukter, sier han.

(01.09.2011)