Dårlig digital dekning

”Digital-TV der du er”. Det er en sannhet med en del modifikasjoner. For digitaldekningen er nemlig svært mangelfull på en del plasser der båtfolket ferdes. (10.09.2008)

Publisert Sist oppdatert

Av Hans Due

På blant annet Riks-TVs dekningskart på nett, er det fremdeles mange grå- og hvitmerkede områder langs kysten som viser hvor det er liten eller ingen dekning for det digitale bakkenettet.

Dårlig dekning

Et raskt søk viser at populære havner i Oslofjorden som for eksempel Sandspollen, Drøbak, Moss, Kråkerøy, Havna på Tjøme, Ula, Larvik og deler av Vestfjorden ved Tønsberg er grå- eller hvitmerket.  I følge Eigil Gjelsvik hos Riks-TV skal det digitale bakkenettet dekke store deler av kysten vår, men at det er steder i blant annet Vestfold og Østfold der det foreløpig er en del grå områder.

Sperrer for signalene

Dette gjelder spesielt inne i viker og under høye åser, og skyldes at terrenget skygger for signalene. Med en gang man kommer ut i fjorden er signalene veldig sterke. Vestfold er for øvrig identifisert som et område som er for dårlig dekket, og i løpet av sommeren skal Norges Televisjon sette opp fire nye sendere, noe som vil gi betraktelig bedre dekning i Vestfoldbyene.

Antenne-tull

Flere som ikke har fått inn TV-sendinger via det nye digitale bakkenettet i en del populære havner, har fått råd om å bruke retningsantenner hvor mottakerforholdene er dårlige.
- At vårt kundesenter har anbefalt retningsbasert antenne til båt, må bero på en misforståelse. Det er håpløst dersom ikke farkosten ligger stramt fortøyd ved kai eller brygge, sier Gjelsvik.

Langt fra land

Han forteller også at de har foretatt en rekke målinger som viser at Riks-TV skal ha veldig god dekning ute på sjøen, nærmere bestemt opptil 5 mil fra land. Båtfolket på sin side vil nok derimot helst ha god dekning i gjestehavner og uthavner, siden TV-titting kanskje ikke er en prioritert aktivitet når man er ute på sjøen og kjører fra ett sted til et annet.

www.rikstv.no kan du selv sjekke dekningen i de områdene du befinner deg.