Vil ha UP til sjøs

Flere kontroller av fart, oppførsel og promille blant båtfolket. Nå vil Kongelig Norsk Båtforbund ha Utrykningspolitiet til å ta over politidistriktenes tjeneste på sjøen. (19.05.09)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

Kongelig Norsk Båtforbund mener politiets innsats på sjøen er prisgitt hvert enkelt politidistrikt og deres prioriteringer, noe som fører til store forskjeller og variasjon i politiets tilstedeværelse på sjøen. Nå vil KNBF ha UP til sjøs på samme modell som på landeveien.

Mer målrettet

Med sjøtjeneste underlagt UP tror Syvertsen at det også vil være enklere å operere på tvers av politidistriktene og sette inn ressursene der de til en hver tid har størst behov for det. 
– UP har tradisjon for å legge opp tjenesten til de dager og tider det passer best, noe som gir en langt større fleksibilitet og målrettet innsats. Vi opplever også at enkelte politidistrikter bemanner båtene sine med ukyndig personell. Det holder ikke, sier Jan H. Syvertsen i KNBF.  Da kan de operere på tvers av politidistriktene og sette inn ressursene der de  trengs mest til ulike tider, sier Jan H.Syvertsen, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund.

Overførbart

KNBFs tanker er heller ikke helt fremmed for Utrykningspolitiet. I følge Odd Reidar Humlegård, sjef for Utrykningspolitiet, kan forholdene fra veien enkelt overføres til sjøen.
– Det er samme type aktiviteter vi skal kontrollere der som på veien: fart, adferd og rus. Og det er klart at vi kunne vært fleksible og brukt kompetansen vi har i større grad også på sjøen, sier Humlegård til Aftenposten.

- Enkle grep

Humlegård tror heller ikke det er så mye som skal til for at UP kunne ha tatt over politidistriktenes rolle, spesielt på "sjøens E18", strekningen fra svenskegrensen til Lindesnes. Allerede i dag bistår UP distriktene, men Humlegård tror altså de uten å bruke alt for store ressurser, i større grad kunne ha vært med på å få fart på politiets sjøtjeneste i sommermånedene.

Uaktuelt

I følge Aftenposten er derimot ikke Politidirektoratet like begeistret for forslaget.
– Dagens ordning fungerer tilfredsstillende, og det er lite hensiktsmessig å flytte ressurser fra distriktene for at UP skal drive sjøtjeneste noen uker midt på sommeren, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik til avisa.