Oljeutslipp i Oslofjorden

14.000 liter baseolje fra en lekkasje hos Statoils smøreoljefabrikk på Fagerstrand i Nesodden kommune har lekket ut i Oslofjorden (16.09.2008)

Publisert Sist oppdatert

Det var sist uke at Statoil Norge AS hadde en oljelekkasje fra en tank ved smøreoljefabrikken på Fagerstrand i Nesodden kommune. I følge Kystverket viser foreløpige målinger at lekkasjen var på om lag 14 000 liter av et tyntflytende petroleumsdestillat, baseolje, som brukes i produksjonen ved anlegget. Usikkerhet omkring utslippets kilde og omfang i startfasen, samt værforholdene, førte til spredning av olje utover Oslofjorden. 

– Vi ser alvorlig på forurensende utslipp av denne størrelse og har hatt folk ute i båt for å observere spredning og skadeomfang. Det ser imidlertid ut til at miljøskadene er veldig begrenset, forteller sjefingeniør Morten Hauge ved Kystverkets beredskapsavdeling. Kystverket og Statens forurensningstilsyn har også gjennomført en inspeksjon ved anlegget og har bedt om flere opplysninger fra bedriften. Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus har også vært ute og lett etter oljeskadet fugl uten å finne noe. Foreløpige undersøkelser indikerer at det kan være en sprekk i et termometerrør på siden av en oljetank som forårsaket lekkasjen. 

Statoil Norge AS klarte å ta opp cirka 6 000 liter oljeholdig vann med lenser, sugebil og annet utstyr, før resten av oljen spredte seg sørover i Oslofjorden. Oljefilmen spredte seg så langt sør som til Tofte, sør for Drøbaksundet. Petroleumsdestillatet er lite giftig for marint miljø og er naturlig nedbrytbart.

www.kystverket.no