350.000 kroner til Svennerprosjektet

DnB NOR har bevilget 350.000 kroner til Svennerprosjektet som arbeider for å tilgjengeliggjøre Svenner som en kystleddestinasjon slik at flere kan få glede av denne perlen. Svennerprosjektet er et "non-profit" prosjekt. Alle inntekter kjøres inn i fyrstasjonen i form av oppgradering og vedlikehold.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektgruppa ønsker å restaurere Steinhuset på Svenner. Svennerprosjektet bruker Steinhuset til utleie. Prosjektet pusset det opp innvendig da de startet opp kystleddestinasjonen i 2003, men nå er det behov for mer omfattende tiltak. Prosjektet har hatt befaringer på fyret, som bærer preg av 40 års manglende vedlikehold. Det er konstatert råte i innvendige bygningskonstruksjoner, og det må omfattende arbeider til for å bringe bygningene opp i akseptabel standard. Hele bygningsmassen på Svenner er fredet, så utbedringsarbeidene vil gjennomføres i samråd med antikvariske myndigheter. Drivergruppa mener prosjektet på en direkte måte skaper en aktivitet for å sikre bevaring av kulturminnet Svenner fyrstasjon gjennom bruk.

Les mer i iStavern.no...