Svindeldom blir stående

De kom ingen vei med anken sin, de to Sunseekersvindlerne fra Østfold. Nå venter fengselsstraff og innbetaling av 659.000 til IF Skadeforsikring. I tillegg må de betale moms og avgifter på importen av luksusbåten.

Publisert Sist oppdatert

AV AMUND RICH. LØKEN

To karer i Østfold ble i fjor dømt til fengsel for å ha forsøkt svindle til seg forsikringspenger fra IF. De lot en Sunseeker Manhattan 62 gå til bunns utenfor Hvaler. De ble også dømt for å betale tilbake 659.000 kroner til IF. I tillegg er de også dømt for moms og avgiftsunndragelse.

Men de begge følte seg urettferdig behandlet og anket saken inn for Borgarting lagmannsrett. Her var det ikke mye hjelp å få. Saken ble avvist. Retten slår fast at den direkte årsaken til at båten sank var at bunnventilen sto åpen og kjølevannsslangen fra bunnventil til motor ikke var koblet til motor. Dermed blir dommen fra tingretten mot de to stående.

Jørn Jensen, utreder i If forklarer hvorfor selskapet ønsket å heve båten:

Etterforskningen av Sunseeker-forliset er den største enkeltsak forsikringsselskapet har jobbet med. Utreder Jørn Jensen sier til Båtmagasinet at selskapet er villig til å gå langt for å avdekke svindel. Denne saken er et godt eksempel på det. Informasjonsdirektør Jack Frostad i IF Skadeforsikring sier til Aftenposten.no at norske båteiere urettmessig får utbetalt anslagsvis 40.-50 millioner kroner i året.


Misfornøyd med kjøpet

Da båten ankom på trailer fra Frankrike 28. juni i 2010 ble det tegnet forsikring på 1. 5 millioner kroner. Summen ble 1. juli hevet til to millioner kroner.

Det fremkom i tingretten at de to båteierne var svært misfornøyd med tilstanden til båten de hadde kjøpt usett i Frankrike, selv om de var gjort kjent med at luksusyachten hadde ligget under vann der også.
Slepet fra Strømstad skjedde klokken 21 om kvelden 1. juli i fjor. Retten finner det hevet over enhver rimelig tvil om at det var de to tiltalte som åpnet bunnventilen etter at båten ble slept ut fra havna i Strømstad og at de gjorde det i den hensikt å senke den for å få forsikringssummen utbetalt.

Det legges til grunn at dette var noe de bestemte seg for etter at de fikk se båten og oppdaget at den var i langt dårligere stand enn de hadde trodd. De øvrige forhold som ble avdekket da båten kom til overflaten, som den avkappede eksosslangen, de åpne ventilene og åpne vinduer, har betydning for at båten sank, men ville ikke alene under de rådende forhold ha ført til havari. De tiltalte hevdet at dette må ha vært utført i Frankrike, og ikke av dem.
Retten tar bare stilling til at de tiltalte har åpnet bunnventilen. Det alene var nok til å senke fartøyet.

(25.04.2012)