Giske må svare om havarikommisjon

Nærings- og handelsminister Trond Giske må svare på en interpellasjon fra Ingjerd Schou (H) i Stortinget 9. januar. Schou vil vite hva Giske akter å gjøre for å få til en havarikommisjon for fritidsbåter.

Publisert Sist oppdatert

Av Hans Due

Ingjerd Schous spørsmål til Giske er knyttet til ulykkene på sjøen og hva som kan gjøres for å redusere dem. Men sentralt i spørsmålet hennes er behovet for at en havarikommisjon skal granske større havarier av fritidsbåter. Slik er ordlyden i Schous interpellasjon:

Sikkerheten på sjøen er viktig av mange grunner. For de som har sin arbeidsplass der, blir dette et spørsmål om arbeidsmiljø. For de tusenvis som bruker båt på vei til skole og jobb, blir det snarere et spørsmål om trafikksikkerhet. For fritidsbåteiere blir det et spørsmål om trygghet i lokalsamfunnet. Sommeren 2011 gav mange nordmenn gode skjærgårdsminner. Likevel har ferdselen på sjøen krevd unormalt mange liv. At vi klarer å høste viktige erfaringer fra disse dramatiske ulykkene er helt nødvendig for at vi skal kunne drive forebyggende arbeid. Ved større havarier med fritidsbåter fremkommer det av og til aspekter ved hendelsesforløpet som tilsier at ulykken burde ha vært gransket nærmere av instanser som Statens havarikommisjon for transport. Hvilke konkrete tiltak mener statsråden vi bør gjennomføre for å redusere antallet alvorlige ulykker på sjøen?

(02.01.2012)