Elever ryddet opp i strandkanten

Strandryddedagen 2012 er 5. mai, men 50 blide skoleelever fra Vettre skole i Asker ønsket å gjære en ryddeinnsats allerede nå.

Publisert Sist oppdatert

Pressemelding

Strandryddedagen 2012 er 5. mai, men 50 blide skoleelever fra Vettre skole i Asker ønsket å gjære en ryddeinnsats allerede nå. Sammen med Oslofjordens Friluftsråd (OF) og Hold Norge rent tok de turen til Langåra i indre Oslofjord for å rydde opp etter andre.

Elevene var godt motiverte da de møtte opp torsdag 12. april, og Ståle Bratberg fra OF var drivende dyktig på å sette dem i sving. Ryddingen ble satt i ramme av flere små konkurranser, der poenget var å samle mest mulig av typiske eksempler på marin forsøpling, deriblant korker og taustumper. Barna var så ivrige på å samle opp avfall fra strandkanten at dagen fortonet seg mer som lek enn jobb, og det var en fornøyd gjeng som etter hvert reiste tilbake til fastlandet.

Langåra tar søppelstøyten for indre Oslofjord


Langåra er en øy i indre Oslofjord som er særlig utsatt for marin forsøpling. Beliggenheten og størrelsen gjør at den fungerer som buffer for plast og annen søppel som kommer fra fjern og nær, og mange strender lenger innover blir dermed skånet for den aller verste forsøplingen. Men på selve Langåra, der f lere lag med søppel samlet seg nedover i sanden, er det virkelig ille.

Ryddingen av øya fortsetter i dag med andre skoleklasser. Dataene fra denne aksjonen blir slått sammen med tallene fra årets ryddeaksjoner ellers, og en endelig rapport vil omsider bli oversendt Miljøverndepartementet og den internasjonale organisasjonen Ocean Conservancy.

BAKGRUNN

Hva er marin forsøpling?
Plast. Småsøppel. Farlig avfall. Tapt fiskeutstyr. Marin forsøpling er et økende og innfløkt miljøproblem. Hver dag ender flere millioner små og store ting opp i hav og vassdrag verden over. Tingene stammer fra menneskelig aktivitet, og kan i mange tilfeller ha en nedbrytningstid på flere hundre år. Den marine forsøplingen er stygg å se på, den forgifter naturen, og den utsetter fugler og annet dyreliv for konstant livsfare. Foruten trusselen mot marine økosystemer, kan forsøplingen også medføre store økonomisk belastninger. Dette er altså en stor utfordring på flere måter for miljøvernminister Solhjell, og noe som kystnasjonen Norge må ta på alvor.


Strandryddedagen 5. mai 2012

Strandryddedagen er et miljøarrangement i regi av Hold Norge rent, der frivillige over hele landet bidrar med lokale ryddeaksjoner langs kysten og vassdrag. I 2011 allierte Hold Norge rent seg med Den internasjonale strandryddedagen, som er blitt arrangert siden 1986 med Ocean Conservancy som pådriver. Norge vil fortsatt være en del av dette globale høsttiltaket, men Hold Norge rent har altså i tillegg opprettet en egen aksjon for Norge: Strandryddedagen. Aksjonen er lagt til våren slik at den sammenfaller med de mange dugnadene som ellers går av stabalen. De som ønsker å være med som strandryddere eller ryddeledere kan ta kontakt med Hold Norge rent gjennom ryddenstrand.no.